Παρέμβαση για οργάνωση και αποδοτικότητα των ΜμΕ

Η Ελλάδα καλείται να καλύψει τη μέγιστη απόκλιση από την Ε.Ε. και να δείξει ότι νοιάζεται έμπρακτα για το παρόν και κυρίως για το μέλλον των Μεσαίων και Μικρών επιχειρήσεων της...

Θεόδωρος Φέσσας: Να καλύψουμε την απόσταση που μας χωρίζει

από την Ευρώπη σε θέματα οργάνωσης και αποδοτικότητας των ΜμΕ.


«Η Ελλάδα καλείται να καλύψει τη μέγιστη απόκλιση από την Ε.Ε. και να δείξει ότι νοιάζεται έμπρακτα για το παρόν και κυρίως για το μέλλον των Μεσαίων και Μικρών επιχειρήσεων της. Η υλοποίηση του Συμφώνου για τις ΜμΕ που προτείνει ο ΣΕΒ και προβλέπει αύξηση των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων κατά 8.000 έως το 2025 μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 7,7 δις ευρώ και να ενισχύσει την απασχόληση με 100.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας. Προϋποθέτει βέβαια ευρεία συναίνεση, ανεξαρτήτως των κύκλων διακυβέρνησης και των πολιτικών εξελίξεων.» Τα παραπάνω σημείωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας μιλώντας σήμερα, (Πέμπτη, 8/3/2018), στο συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ, με τίτλο: «2η Διεθνής Συνάντηση των Αθηνών για τις ΜμΕ».

Στην παρέμβαση του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ υπενθύμισε ότι τα μέλη του ΣΕΒ είναι κατά 70% δυναμικές ΜμΕ, σημειώνοντας ότι ένας ενάρετος κύκλος ανάπτυξης περιλαμβάνει και τη λογική της επιχειρηματικής μεγέθυνσης, όπου οι μικρές επιχειρήσεις επιδιώκουν να γίνουν μεσαίες και οι μεσαίες μεγάλες.  Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Φέσσας επισήμανε μεν τον κρίσιμο ρόλο που παίζουν οι δημόσιες πολιτικές αλλά τόνισε  ότι η προσπάθεια, η επινοητικότητα και η σκληρή δουλειά του επιχειρηματία δεν θα πάψουν να κάνουν τη διαφορά για επιχειρηματική ανάπτυξη και επιβίωση, σημειώνοντας ότι σήμερα κρίσιμο στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής είναι το «μεγάλωσε, διαφοροποιήσου ή βγες έξω!».  Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ΜμΕ της Ευρώπης, που ανακάμπτουν  στα προ κρίσης επίπεδα, ενώ στην Ελλάδα δυστυχώς οι ΜμΕ να συνεχίζουν να υστερούν σημαντικά σε επιδόσεις, εξωστρέφεια και καινοτομία, επιτυγχάνοντας μόνο το 50% της παραγωγικότητας του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σκιαγράφησε επίσης τη Διεθνή εργαλειοθήκη Καλών Πρακτικών για τη μεγέθυνση των ΜμΕ που εισηγείται ο ΣΕΒ στο πλαίσιο της κοινής μελέτης που εκπόνησε με την ΕΥ. Ιδιαίτερα στάθηκε στο ζήτημα της άρσης των αντικινήτρων, με μείωση των διοικητικών εμποδίων κατά 50%, δεδομένου ότι σήμερα στην Ελλάδα οι ΜμΕ αντιμετωπίζουν 6πλάσια αντικίνητρα από τους ανταγωνιστές τους.  Στο σημείο αυτό, ο  κ. Φέσσας πρότεινε, μεταξύ των άλλων:

  • την υιοθέτηση του κανόνα 1 in 2 out, όπου πριν από κάθε νέα ρύθμιση που δημιουργεί εμπόδιο με ετήσιο διοικητικό κόστος στις επιχειρήσεις πρέπει να αφαιρείται ένα άλλο εμπόδιο διπλάσιου κόστους, (όπως συμβαίνει π.χ. στη Μεγ. Βρετανία, όπου την περίοδο 2011-2015 αφαιρέθηκαν επιπλέον εμπόδια κόστους £2,2δισ.).
  • την υιοθέτηση ενός Moratorium κόστους, ώστε καμία ρύθμιση να μην επιδρά αρνητικά ως προς το διοικητικό κόστος στις κατηγορίες επιχειρήσεων που είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη.

την ανάγκη για υπηρεσίες μιας στάσης για τη μεγέθυνση και ανέφερε το παράδειγμα της Φιλανδίας, όπου 30.000 ΜμΕ υψηλής αναπτυξιακής δυναμικής εξυπηρετούνται από ειδική υπηρεσία για όλα τα θέματα χρηματοδότησης, αδειοδότησης κ.λπ. 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics