Παρεμβαση της Γεν. Γρ. Καταναλωτή σε καταγγελια της ΕΕΑΕ

Με επιστολή της στις 18-01-13, με αριθμ. πρωτ. 1440, η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ) κατήγγειλε στην Τράπεζα της Ελλάδος ( δΕΙΑ) το σύνηθες φαινόμενο της προσφοράς διαφημιστικών φυλλαδίων, όπου παρέχονται εκπτώσεις και προσφορές χωρίς την εμφάνιση της Ασφαλιστικής Εταιρείας που τις παρέχει.

Αυτό, σύμφωνα με την καταγγελία, συνιστά παραπλανητική διαφήμιση και παραβιάζει τον Ν. 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτή. Η επιστολή είχε κοινοποιηθεί και προς την Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και τον Γεν. Γραμματέα Καταναλωτή.

 

Η Ε.Ε.Α.Ε. εκφράζει την ικανοποίηση της για την άμεση παρέμβαση της Γεν. Γραμματείας Καταναλωτή και αναμένει με ενδιαφέρον τις εξηγήσεις που καλείται να δώσει εντός ορίου 15 ημερών η Εταιρεία που καταγγέλλεται.

Διαβάστε την καταγγελία

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics