Παρέμβαση της INSURANCE EUROPE για την «ενιαία αγορά δεδομένων»

Θετικά βλέπει η INSURANCE EUROPE  το στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσει μια ενιαία αγορά για δεδομένα, όπου data από δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια και δικαιοσύνη για το κοινό καλό.

Όπως επισημαίνεται πολλά θα εξαρτηθούν από την ακριβή μορφή που θα δημιουργήσει ένα τέτοιο πλαίσιο, ωστόσο για τις ασφαλιστικές η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα δεδομένων θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτιωμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση των κινδύνων και καταπολέμηση της απάτης.

Όπως αναφέρει η insurance Europe στη βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων θα έχουν θετικό αντίκτυπο καθώς:

  • Η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου διακυβέρνησης για πρόσβαση και χρήση δεδομένων θα συμβάλει στην περαιτέρω χρήση ορισμένων τύπων δεδομένων που κατέχει ο δημόσιος τομέας, για την παροχή υπηρεσιών από παρόχους ανταλλαγής δεδομένων σε επιχειρηματικούς χρήστες και σε υποκείμενα δεδομένων, καθώς και στο να επιτρέπεται στα άτομα να συναινέσουν σε μεγαλύτερη πρόσβαση στα δεδομένα τους για το κοινό
  • η ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων, θα συμβάλει στην καινοτομία
  • θα δημιουργηθεί πλαίσιο που υποστηρίζει επιχειρήσεις που βασίζονται σε δεδομένα και επιτρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας, διασφαλίζοντας παράλληλα κατάλληλη προστασία για τους καταναλωτές.

Η Insurance Europe συμφωνεί ότι τα άτομα θα πρέπει να μπορούν να επιτρέπουν την πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια ευαίσθητων δεδομένων.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics