Παρουσίαση του Ελληνικού Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Η επίσημη παρουσίαση του Ελληνικού Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου και ώρα 18:00, στο ξενοδοχείο Electra Palace Athens (Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθήνα).  Ακολουθεί η πρόσκληση.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics