Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες παρακολούθησαν το 3ο webinar ΕΕΑ-ΠΑΠΕΙ για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

του Γιάννη Βερμισσώ

Με πολλές συμμετοχές, άνω των 400,  και σταθερό ενδιαφέρον σε όλη την διάρκειά του πραγματοποιήθηκε το ειδικό για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές webinar με θέμα τις εξελίξεις στις διεθνείς χρηματαγορές και τον ρόλο που έχει ο ασφαλιστικός τομέας , το οποίο διοργάνωσε το Επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η εκκίνηση του σεμιναρίου  έγινε με τις παρεμβάσεις του προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου και του Γενικού Γραμματέα και προέδρου της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης κ. Δ. Γαβαλάκη στις οποίες και διαμηνύθηκε η σταθερή υποστήριξη του ΕΕΑ στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, οι παροχές του Επιμελητηρίου στα Σωματεία, οι γενικότερες υποστηρικτικές δράσεις, καθώς και η έμφαση που δίνει το ΕΕΑ (μίλησε ειδικά ο κ. Γαβαλάκης) στην ισχυρή σχέση συνεργασίας με το ΠΑΠΕΙ και την επιμόρφωση του κλάδου και των συντελεστών της αγοράς, την . Επισημάνθηκαν οι ενέργειες που ενέταξαν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση στα προγράμματα ΕΣΠΑ, η εξέλιξη του e-learning, και οι προσπάθειες αναβάθμισης όλων αυτών που αφορούν τον κλάδο και τους επαγγελματίες.

Οι ομιλητές έδωσαν συνοπτικά το πλαίσιο των επιλογών των ασφαλιστικών εταιρειών στο οικονομικό-επενδυτικό επίπεδο και παρουσίασαν τους τρόπου με τους οποίους επιχειρείται από τους διαχειριστές η διασφάλιση της ακεραιότητας των επενδυτικών επιλογών μέσα από στρατηγικές, τακτικές και πρακτικές. Παρουσιάστηκε το πλαίσιο των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν την ορθή λειτουργία των εταιρειών και την προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος έκθεσης σε απρόοπτα και να αντισταθμίζεται ο κάθε ανακύπτων κλυδωνισμός από εθνικούς ή διεθνείς λόγους.

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ-ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Το webinar αποτύπωσε παραμέτρους των χρηματαγορών, και παρουσίασε τις επενδυτικές και  διαχειριστικές επιλογές των ασφαλιστικών εταιρειών. καταδείχθηκε η άμεση παγκόσμια σχέση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μεγάλο μέρος των οποίων και προέρχεται και συνδέεται άμεσα με τον ασφαλιστικό κλάδο. Αναλύθηκε το θέμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών και πώς οι συμμαχίες και οι πρωτοβουλίες για κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, χρησιμοποιούνται από τους ασφαλιστές ως μέσο για την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων. Στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, οι κινήσεις αυτές οδηγούνται κυρίως από το πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ, το οποίο θέτει αυξημένα απαιτούμενα κεφάλαια.

 Εισαγωγική τοποθέτηση στο σεμινάριο πραγματοποίησε ο ο Επίκουρος Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου κ. Ξένος Παναγιώτης.

 

 

 

Ακολούθως οι εισηγητές που ανέπτυξαν το θέμα ήταν οι κύριοι:

– Δήμος Συργκάνης, Head of EMEA FICC Structuring at Bank of America Merrill Lynch, απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, MBA International.

 

 

 

 

– Μιχάλης Στρόμπολας, CQF, PRM, Life and Health Capital Solutions, Allianz SE, απόφοιτος Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και MIB Triest MSc in Risk Management and Insurance.

 

 

 

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics