Πιστεύετε ότι η σύμβαση της ΝΝ με το αποκλειστικό δίκτυό της πρέπει επαναγραφεί αποτυπώνοντας με ακρίβεια τα όσα ορίζει ο νέος νόμος;

Πιστεύετε ότι η σύμβαση της ΝΝ με το αποκλειστικό δίκτυό της πρέπει επαναγραφεί αποτυπώνοντας με ακρίβεια τα όσα ορίζει ο νέος νόμος;


© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics