Πιστεύετε ότι η δουλειά σας θα επηρεαστεί θετικά από το νέο πολιτικό σκηνικό στο άμεσο μέλλον;

 
Νέο πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας και ήδη η νεοσχηματισθείσα κυβέρνηση δίνει τα πρώτα σημάδια γραφής. Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης περιμένει τη σειρά του για τις όποιες αλλαγές πρόκειται να επέλθουν, στο πλαίσιο της υλοποίησης των προεκλογικών δεσμεύσεων του κυβερνώντος κόμματος. Πόσο αισιόδοξοι είστε λοιπόν για το αύριο; 
 

Πιστεύετε ότι με τη νέα τάξη πραγμάτων θα βελτιωθούν οι συνθήκες δουλειάς σας; Θα βελτιωθεί η καθημερινότητά σας; Θα βελτιωθεί η οικονομική σας κατάσταση;

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics