1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών: Πορίσματα & σύνθεση Συντονιστικής Επιτροπής

Κατά την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας, που πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στην Αθήνα στις 18/5/2019, εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα και ελήφθησαν αποφάσεις για τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου.

Παράλληλα, μπήκαν οι βάσεις για την ανάδειξη της Συντονιστικής Επιτροπής, η σύνθεση της οποίας οριστικοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Έχοντας επιτύχει τη μέγιστη δυνατή εκπροσώπηση από κάθε σημείο της Ελλάδας, η Συντονιστική Επιτροπή θα έχει ως έργο τη διασύνδεση των διαμεσολαβητών από τον Έβρο έως την Κρήτη, προκειμένου να αναδειχθούν θέματα που απασχολούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και να υλοποιηθούν οι Επιμελητηριακές δράσεις που αποφασίσθηκαν κατά τη διάρκεια της 1ης Εθνικής Συνδιάσκεψης, οι οποίες είναι οι κάτωθι και πάντα σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της λειτουργίας και του ρόλου των Επιμελητηρίων:

 • Ανάδειξη της αξίας του επαγγέλματος προς την κοινωνία
 • Εκπόνηση μελετών για το παρόν και το μέλλον του επαγγέλματος
 • Διεκδίκηση επαναφοράς της φοροαπαλλαγής ασφαλίστρων κλάδου Ζωής αλλά και πρόταση για τον κλάδο Περιουσίας (συνδυαστικά με το ποσό του ΕΝΦΙΑ)
 • Δράσεις για την διευκόλυνση της εισόδου νέων στο επάγγελμα – πάντα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία
 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων ένταξης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σε Ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και σχεδιασμός προτάσεων για τον σχεδιασμό προγραμμάτων με βάση τα πορίσματα μελετών για τις μελλοντικές ανάγκες του επαγγέλματος
 • Μελέτη για την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων προς τη πολιτεία για την αντιμετώπιση του φορολογικού και του ασφαλιστικού του κλάδου
 • Υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε πανελλαδικό ή τοπικό επίπεδο
 • Διερεύνηση υλοποίησης επαγγελματικού ταμείου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
 • Νομική και Φοροτεχνική στήριξη των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Επίσης, θα συνεισφέρει στην στήριξη των θέσεων των Σωματείων και στις δράσεις τους για:

 • Πλήρη εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου (4583) – του οποίου επιβεβαιώθηκε η σημαντική του αξία τόσο για τα εμπορικά δικαιώματα όσο και για την επιβολή διαφάνειας
 • Αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών εναλλακτικών δικτύων αλλά και συναδέλφων όπου παρατηρούνται
 • Συνέχιση της προσπάθειας για την καταπολέμηση των ανασφάλιστων
 • Διαφάνεια στις εμπορικές συμφωνίες  σχέση ασφαλίστρου με  δικαίωμα συμβολαίου
 • Στήριξη των θέσεων για την επίλυση του διαχρονικού ζητήματος ΑΣΠΙΣ – COMMERCIAL VALUE
 • Διαπραγματεύσεις για νέες συμβάσεις ασφαλιστικών εταιριών
 • Βελτίωση της ύλης των εξετάσεων για πιστοποίηση γνώσεων της πώλησης επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων στην ασφάλιση

Προς ενημέρωση, ακολουθεί η σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής, όπως αυτή προέκυψε μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή:

 • Γαβαλάκης Δημήτρης
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
 • Σιώχου Σταματία
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 • Μαρκουλιδάκης  Κωνσταντίνος
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς
 • Αραπλή Παρασκευή
Επιμελητήριο Ρεθύμνου
 • Βρούβας Γεώργιος
Επιμελητήριο Δωδεκανήσου
 • Γκαργκάσουλας Κωνσταντίνος
Επιμελητήριο Αργολίδας
 • Καραμπέτσου Δέσποινα
Επιμελητήριο Εύβοιας
 • Κόκκοβας Απόστολος
Επιμελητήριο Τρικάλων
 • Κουσουρνάς Ευστάθιος
Επιμελητήριο Δωδεκανήσου
 • Κούτρας Ιωάννης
Επιμελητήριο Καβάλας
 • Κώνστα Ευθυμία
Επιμελητήριο  Αιτωλοακαρνανίας
 • Κωνσταντινίδη Αγγελική
Επιμελητήριο Πρέβεζας
 • Μανουάχ Μωυσής
Επιμελητήριο Λάρισας
 • Μέξας Στέφανος
Επιμελητήριο Κέρκυρας
 • Μουντάκης Δημήτριος
Επιμελητήριο Χανίων
 • Μπακαλίδης Δημήτριος
Επιμελητήριο Έβρου
 • Μπαντής Ιωάννης
Επιμελητήριο Δράμας
 • Παπαμιχαλάκη Ελευθερία
Επιμελητήριο Χίου
 • Παραγιουδάκη Καλλιόπη
Επιμελητήριο Ηρακλείου
 • Σισμανίδης Κωνσταντίνος
Επιμελητήριο Ημαθίας
 • Σολδάτος Ιωάννης
Επιμελητήριο Λευκάδας
 • Τζήκα Καλλιόπη
Επιμελητήριο Λάρισας
 • Φλογέρα Ευγενία
Επιμελητήριο Πιερίας
 • Φραντζέσκος Παρασκευάς
Επιμελητήριο Λέσβου

 

                                                                                       

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics