Όταν οι ασφαλιστικές απορρίπτουν κινδύνους συλλήβδην… σε ποιους και σε τι απευθύνεται η ασφάλιση

Η “ανάληψη κινδύνων” που είναι πραγματικά επικίνδυνοι και μπορεί να συμβούν, δείχνει κατά περίπτωση, χώρα και εταιρείες, και την ισχύ της ασφαλιστικής αγοράς και επιβεβαιώνει  τον ρόλο της.

Παρατηρείται και καταγγέλλεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι ασφαλιστικές δεν αναλαμβάνουν κάποιους κινδύνους κάτι το οποίο προβληματίζει, δημιουργεί εντυπώσεις, δίνει “εικόνα”  και δημιουργεί σκέψεις για την βεβαιότητα και την αβεβαιότητα  που μπορεί να ενυπάρχει στις επιλογές  των εταιρειών σχετικά με την διαδικασία ασφάλισης.

Διότι εάν με κάποιες συμπεριφορές φαίνεται ότι η ασφάλιση αποδίδεται με διαφορετική -κλιμακούμενη- ευκολία ή δυσκολία τότε οι περιπτώσεις όπου είναι δύσκολες θα μένουν εκτός αυτής

Που είναι ο τεχνοκρατικός και που ο κοινωνικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης σε αυτές τις “επικίνδυνες” ασφαλίσεις.

Για μια ακόμη φορά το θέμα ανακινήθηκε από την ΕΕΑΕ όπου στην ηλεκτρονική της ενημέρωση αναφέρει μια περίπτωση σχετική.

Συγκεκριμένα το άρθρο έχει ως εξής:

Πως θα μεγαλώσει η ασφαλιστική πίτα.. όταν οι ασφαλιστικές απορρίπτουν κινδύνους συλλήβδην;

“Σε προσπάθεια μέλους μας να ασφαλίσει πελάτη του, με κύρια επιχειρηματική του δραστηριότητα την μονάδα επεξεργασίας ανακυκλωμένης πρώτης ύλης πολυεστέρα ( PET) και την αναβάθμισή της, έλαβε σχεδόν από το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς (15 Εταιρείες !!) πανομοιότυπες απαντήσεις:

«Δεν επιθυμούμε να προβούμε σε προσφορά ασφάλισης λόγω της φύσης του κινδύνου» ή «Λόγω του είδους της δραστηριότητας του κινδύνου, σε συνδυασμό με το είδος των εμπορευμάτων (πλαστικά), δεν επιθυμούμε να υποβάλουμε προσφορά» ή ακόμη πιο «στεγνά» «δεν επιθυμούμε την ανάληψη του κινδύνου». Η λέξη πλαστικό κόκκινο πανί για την αγορά μας…

Η εν λόγω επιχείρηση στην πραγματικότητα επεξεργάζεται πρώτη ύλη πλαστικού και τη συσκευάζει. Η επεξεργασία γίνεται σε χώρο και με τρόπο, που πληροί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, και η μονάδα δεν παράγει καν υγρά απόβλητα, αφού δεν γίνεται πλύσιμο των υλικών.

Υπάρχουν σε ισχύ τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά πυρασφάλειας καθώς και όλα τα μέτρα προστασίας (πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, κάμερες, φύλακες), και γενικά πρόκειται για μια πολύ καλά οργανωμένη και απολύτως νόμιμη επιχείρηση.

Ο ιδιοκτήτης της μάλιστα, διαθέτει ασφαλιστήρια υγείας, κατοικίας, αυτοκινήτων και γενικά είναι άτομο με ασφαλιστική συνείδηση.

Αναρωτιόμαστε λοιπόν, πως θα μεγαλώσει η ασφαλιστική πίτα, αν όλες οι εταιρείες, λειτουργούν μόνο για τα εύκολα. Αν όλες θέλουν το αυτοκίνητο, το σπίτι και το γραφείο και σε ιδιαίτερους κινδύνους σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Αξιοσημείωτο ήταν ότι το αιτούμενο ασφαλιστικό κεφάλαιο συνολικά μόλις υπερέβαινε το ποσό του μισού εκατομμυρίου (€ 530.000 ), κεφάλαιο που κανονικά δεν έπρεπε να προβληματίσει καν την αγορά.

Ας τα λάβει υπόψη της αυτά και η Πολιτεία, που μόνο της μέλημα είναι κάθε φορά να εξαγγέλλει μέτρα (μετά εορτής) για την ανακούφιση πληγέντων από καταστροφικούς κινδύνους, και ίσως σε συνεννόηση με τις ασφαλιστικές ας σταθεί και στο πλευρό υγειών επιχειρηματιών που θέλουν να ασφαλιστούν, για να συνεχίσουν να «επιχειρούν» αλλά δεν μπορούν”

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics