Πότε στην πώληση μέσω ιστοσελίδων υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών για εγγύηση…

Με περιθώρια ερμηνειών και βάση για νέες ανάλογες αποφάσεις , το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη ότι έμπορος ο οποίος πωλεί, μέσω ιστοτόπων όπως η Amazon, προϊόν το οποίο δεν έχει κατασκευάσει ο ίδιος οφείλει να ενημερώσει τον καταναλωτή για την εγγύηση του κατασκευαστή εάν έχει αναγάγει την εν λόγω εγγύηση σε κεντρικό ή κρίσιμο στοιχείο της προσφοράς του.

Δεδομένου ότι το θέμα της ιντερνετικής πώλησης έχει λάβει διαστάσεις σε πολλούς τομείς όπως και αυτό των ασφαλιστικών προϊόντων, η απόφαση που αφορά στην προστασία των καταναλωτών μπορεί να εξεταστεί προσεκτικά και από την ασφαλιστική αγορά.

Ειδικότερα, με την απόφασή του, το Δικαστήριο κρίνει ότι, βάσει της οδηγίας σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, ένας έμπορος υποχρεούται να παράσχει στον καταναλωτή προσυμβατικές πληροφορίες για την εμπορική εγγύηση του κατασκευαστή εφόσον ο καταναλωτής έχει έννομο συμφέρον να λάβει αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να αποφασίσει εάν θα δεσμευθεί συμβατικώς με τον έμπορο. Επίσης, το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν κάθε στοιχείο σχετικό με τις προϋποθέσεις εφαρμογής και ενεργοποίησης της επίμαχης εγγύησης που θα επιτρέψει στον καταναλωτή να καταλήξει στη σχετική απόφαση.

Δείτε όλη την απόφαση

Πηγή: ιστοσελίδα CURIA

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics