Που είναι τα 187 χιλιάδες ανασφάλιστα

Στο ερώτημα τι γίνεται σε μια νέα διασταύρωση όπου το ίδιο όχημα θα εμφανιστεί και πάλι ανασφάλιστο. Θα υπάρχει και πάλι ειδοποίηση, παράβολο, χρόνος συμμόρφωσης, πρόστιμο κ.λπ.

Του Γιάννη Βερμισσώ


Η αναζήτηση των ανασφάλιστων οχημάτων συνεχίζεται καθώς οι διασταυρώσεις και ο εντοπισμός τους, δε μπορεί να αποδώσουν ριζικά αποτελέσματα σε άμεσο χρόνο. Στη διαδικασία που ακολουθείται βρέθηκαν οι ανασφάλιστες περιπτώσεις και ειδοποιήθηκαν. Κάποιες από αυτές έσπευσαν να νομιμοποιηθούν ενώ κάποιες άλλες περίπου 187 χιλιάδες δεν έδειξαν σημεία ζωής. Τι σημαίνει αυτό; Πολλά και διάφορα. Και η πολιτεία ως οφείλει ακολουθεί την ερευνητική οδό για να εντοπίσει τους λόγους που ενώ αποστέλλονται ειδοποιητήρια δεν ανταποκρίνονται αυτοί που τα έλαβαν.

Η εξήγηση δεν είναι απλή και χρήζει έρευνας, κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει. Στο ερώτημα τι γίνεται σε μια νέα διασταύρωση όπου το ίδιο όχημα θα εμφανιστεί και πάλι ανασφάλιστο. Θα υπάρχει και πάλι ειδοποίηση,  παράβολο, χρόνος συμμόρφωσης, πρόστιμο κ.λπ. Πόσο άραγε μπορεί να κρατήσει αυτή η επανάληψη της διαδικασίας και πότε θα σταματήσει και με ποιον τρόπο; Τα ερωτήματα είναι πολύ φυσικά και προέρχονται από τους ανθρώπους της αγοράς που εδώ και χρόνια πασχίζουν να κλείσουν αυτή την κατάσταση που περιβάλλει την κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων.

Τώρα η πολιτεία πήρε την απόφαση να δώσει ακόμα λίγο χρόνο προτού προχωρήσει σε νέες ενέργειες.  Ήταν όπως ισχυρίζονται αρμοδίως αναγκαία επιλογή για να πέσει φως στην κατάσταση. Άρα λοιπόν η συνάντηση ενός ασφαλισμένου με έναν από τους 187 χιλιάδες ανασφάλιστους που θα οδηγήσει και τι θα προκαλέσει και τι θα στοιχίσει; Εκτός εάν δεν κυκλοφορούν ή εμφανίζονται ανασφάλιστα μόνο στις επίσημες διασταυρώσεις… 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics