Πρακτικός Οδηγός για Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, επικαιροποιημένος έως 27/4

Ένα σημαντικό κείμενο,  «Οδηγός για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές», που περιέχει διευκρινίσεις, δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα, πληροφορεί, καταγράφει και αναλύει όλα τα μέτρα της κυβέρνησης τα οποία αφορούν και ενδιαφέρουν κάθε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή δημιούργησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το δημοσιοποιεί στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη του και στον κλάδο.

Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο που επιμελήθηκε η νομική συνεργάτης του Ε.Ε.Α. κ. Σουζάνα Κλημεντίδη προσδιορίζοντας, απλοποιώντας και εξηγώντας καθετί που εξαγγέλθηκε, θεσμοθετήθηκε και απευθύνεται στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Το περιεχόμενό του στηρίχθηκε και στα εκατοντάδες ερωτήματα που κατατέθηκαν στο Ε.Ε.Α. και συνεχίζουν να έρχονται καθημερινά στη διεύθυνση [email protected]

Διαβάστε στη συνέχεια τον «Πρακτικό Οδηγό για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές»:

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics