Πρεμιέρα σε νέο πλαίσιο για την Οδική Βοήθεια

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή που επιχειρείται για να επιτευχθεί ένα μίνιμουμ υποχρεώσεων που συνιστούν κάποια εγγύηση για την ορθή άσκηση του έργου και την αποτελεσματική παροχή υπηρεσίας προς όφελος των πολιτών και φυσικά και του κλάδου.

Από σήμερα, 17 Ιουλίου, τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις που προσδιορίζουν τον τρόπο άσκησης της δραστηριότητας της Οδικής Βοήθειας εντός συγκεκριμένου πλαισίου χρόνου (1 ώρας από την κλήση) ενώ καθορίζουν και σειρά άλλων θεμάτων για τον κλάδο. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή που επιχειρείται για να επιτευχθεί ένα μίνιμουμ υποχρεώσεων που συνιστούν κάποια εγγύηση για την ορθή άσκηση του έργου και την αποτελεσματική παροχή υπηρεσίας προς όφελος των πολιτών και φυσικά και του κλάδου.

Σε εγκύκλιο που είχε εκδοθεί από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται ότι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Οδική Βοήθεια (δηλαδή αυτόνομες, πρώην μικτές, επιχειρήσεις οδικής βοήθειας βαρέων οχημάτων, συνεργάτες και ασφαλιστικές εταιρείες)  ακολουθούν τις νέες διατάξεις και εντάσσουν σε αυτές τη δραστηριότητά τους.

Επίσης καθορίζεται ότι οι επιχειρήσεις Οδικής Βοήθειας υποχρεούνται σε κάθε νομό που δραστηριοποιούνται να διαθέτουν τουλάχιστον ένα φορτηγό π.χ. γερανοφόρο ή πλατφόρμα μικτού βάρους άνω των 4 τόνων με εξοπλισμό GPS ακόμα και εάν είναι μισθωμένο. Αντίστοιχα ορίζεται και τεχνικό προσωπικό υπαλλήλων που απαιτείται να διαθέτει – απασχολεί – ανά νομό.

Δείτε τις σχετικές εγκυκλίους. 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics