Πρόγραμμα ΕΙΑΣ για υψηλή εξειδίκευση

Το ΕΙΑΣ υλοποιεί και φέτος το ολοκληρωμένο και πλήρως επανασχεδιασμένο πρόγραμμα ασφαλιστικών σπουδών EIAS DIPLOMA in INSURANCE - EDI 2017 – EXECUTIVE DEVELOPMENT in INSURANCE

EDI 2017 – Executive Development in Insurance

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), ανταποκρινόμενο στις νέες προκλήσεις της ασφαλιστικής βιομηχανίας και μετά την εντυπωσιακή συμμετοχή και επιτυχία και του περυσινού προγράμματος, υλοποιεί και φέτος το ολοκληρωμένο και πλήρως επανασχεδιασμένο πρόγραμμα ασφαλιστικών σπουδών EIAS DIPLOMA in INSURANCE – EDI 2017 – EXECUTIVE DEVELOPMENT in INSURANCE, το οποίο ξεκινά την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017.
 
Το 10μηνο πρόγραμμα EDI 2017 αποτελείται από οκτώ ενότητες, τις οποίες καλύπτουν 32 εξειδικευμένοι εισηγητές, και είναι συνολικής διάρκειας 250 ωρών (230 ώρες απογευματινής διδασκαλίας και 20 ώρες για τις γραπτές εξετάσεις και τις συναντήσεις για την πτυχιακή εργασία). Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί στα μέσα Δεκεμβρίου 2017 (με διακοπή 2,5 μηνών το καλοκαίρι).
 
Το ΕΙΑΣ υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους σπουδαστές ότι οι Αιτήσεις των υποψηφίων, μαζί με την καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων, θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων εγγραφής λόγω του συγκεκριμένου αριθμού θέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη και εργαζόμενους σε ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά και σε  έμπειρους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, που επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, να ενισχύσουν τις δυνατότητες επαγγελματικής και ενδοεπιχειρησιακής εξέλιξής τους και να αυξήσουν τα αποτελέσματα της οικονομικής δραστηριότητάς τους.  
 
Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι να έχουν μια συνολική εποπτική και προχωρημένη γνώση όχι μόνο των τεχνικών ασφαλιστικών κλάδων αλλά και των άλλων λειτουργιών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, όπως σε θέματα χρηματοοικονομικών λειτουργιών, νέων σύγχρονων τεχνολογιών, solvency II, management, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών, marketing και πωλήσεων.
 
Η ουσιαστική κατάρτιση που παρέχεται από το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα E.D.I. του ΕΙΑΣ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος είναι οι απόφοιτοί του να καταστούν βασικά στελέχη μιας επιχείρησης, με στέρεες βάσεις και σύγχρονες γνώσεις, που θα τους  δώσουν τη δυνατότητα να καταλάβουν ανώτερες θέσεις στη διοίκησή της.
 
Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι σύμβουλοι εκπαίδευσης, ανώτατα και ανώτερα στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και προσωπικότητες του ασφαλιστικού και οικονομικού χώρου, με υψηλή εξειδίκευση στο διδακτικό αντικείμενο ευθύνης τους. Όλοι είναι πιστοποιημένοι εισηγητές από τον ΟΑΕΔ (με κωδικό ΛΑΕΚ), με υψηλή βαθμολογία στις αξιολογήσεις εκπαιδευτών του Ινστιτούτου βάσει προτύπου διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008.
 
Πλεονεκτήματα προγράμματος:
 
 • Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, με υψηλή εξειδίκευση.
 • Επαγγελματική αναγνώριση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του στελέχους στην ασφαλιστική αγορά.
 • Απόκτηση του ετησίου Διπλώματος Σπουδών του ΕΙΑΣ.
 • Ανανέωση και εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών γνώσεων των στελεχών.
 • Ενίσχυση δυνατοτήτων σπουδαστών για επαγγελματική και ενδοεπιχειρησιακή εξέλιξη και αύξηση αποτελεσμάτων της οικονομικής δραστηριότητάς τους. 
 • Οι γνώσεις που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι θα τους δώσουν τη δυνατότητα να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί στην καθημερινή τους εργασία, να προτείνουν αξιόπιστες λύσεις σε επιχειρησιακά προβλήματα.
 • Το πρόγραμμα πραγματοποιείται μόνο απογευματινές ώρες.
 • Καταβολή διδάκτρων σε δόσεις.
 • Συμμετοχή των σπουδαστών στα σεμινάρια που πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, με έκπτωση 50%.
 
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ, Λ. Συγγρού 106, στον 5ο όροφο, δύο απογεύματα την εβδομάδα (Δευτέρα & Τετάρτη), και ώρες 16:15 -20:30. Στο τέλος του προγράμματος θα απονεμηθεί Δίπλωμα Σπουδών επιτυχούς αποφοίτησης, ύστερα από εξεταστική διαδικασία σε πέντε ενότητες και συγγραφή πτυχιακής εργασίας.
 
Τo Ελληvικό Ivστιτoύτo Ασφαλιστικώv Σπoυδώv πιστεύει ότι η εκπαίδευση απoτελεί, όπως είvαι άλλωστε διεθvώς αvαγvωρισμέvo, τηv καλύτερη επέvδυση και ότι τόσo η επιχείρηση όσo και o εκπαιδευόμεvoς γρήγoρα θα αvτιληφθoύv τα άμεσα και έμμεσα oφέλη που συνεπάγεται η παρακολούθηση αυτού του Προγράμματος.
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες (εγκύκλιο, δίδακτρα, αίτηση εγγραφής) μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΕΙΑΣ (T: 210 9219660, E: [email protected]) είτε να επισκεφθείτε το web site του ΕΙΑΣ http://www.eias.gr  ή να ακολουθήσετε το παρακάτω link:
EIAS DIPLOMA in INSURANCE
EDI 2017
EXECUTIVE DEVELOPMENT in INSURANCE
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
          ΕΝΟΤΗΤΑ 1η  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  (45h)
 
 • Εισαγωγή στην Ασφάλιση – έννοια, σκοπός, λειτουργία                                         
 • Οργάνωση και Λειτουργία ασφαλιστικής αγοράς            
 • Δομή και Βασικά Χαρακτηριστικά ασφαλιστικής σύμβασης
 • Risk Management – αντικείμενο, διαδικασία και μέθοδοι Διαχείρισης Κινδύνου
 • Γενικές Αρχές Underwriting και Διαχείρισης Ζημιών
Σύγχρονες Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών
 • Βασικές Αρχές Αντασφάλισης
 • Cyber Risks Management                                                     
   
     ΕΝΟΤΗΤΑ 2η  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  (55h)
 • Ασφαλίσεις Πυρός                                                                                       
 • Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων                                                                              
 • Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης
 • Ασφαλίσεις Νομικής Προστασίας                                                                        
 • Ασφαλίσεις Περιβαλλοντικής Ρύπανσης                                                              
 • Ασφαλίσεις Μεταφορών                                                                                    
 • Τεχνικές Ασφαλίσεις
 • Ασφαλίσεις Πλοίων & Σκαφών Αναψυχής   
    
  ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (25h)                                                                               
 • Ασφαλίσεις Προστασίας (Θανάτου, Ανικανότητας, Ατυχήματος)                            
 • Ασφαλίσεις Υγείας                                                                                           
 • Ασφαλίσεις Σύνταξης                                                                                        
 • Ασφαλίσεις Επενδυτικών & Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Α/Κ & U/L)               
 • Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής, Υγείας & Σύνταξης                                      
     
  ΕΝΟΤΗΤΑ 4η  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (35h)
 • Λογιστική Ασφαλιστικών Συναλλαγών                                               
 • Ανάλυση Βασικών Στοιχείων Ισολογισμού ασφαλιστικών επιχειρήσεων  
 • Χρηματοοικονομική Εποπτεία – Εισαγωγή στο Solvency II                                                            
 • Εσωτερικός Έλεγχος ασφαλιστικών επιχειρήσεων                                                           
 • Μέτρα πρόληψης και καταστολής ασφαλιστικής απάτης και για ξέπλυμα χρήματος     
 
     ΕΝΟΤΗΤΑ 5η  MANAGEMENT (20h)
 •   Ρόλος, Σημασία & Βασικές Λειτουργίες του Management                                           
 •   Διοίκηση Επιχειρησιακής Aπόδοσης (ΔΕΑ) & Balanced Scorecard                                                                              
 •   Ολική Ποιότητα στο Management                                                                           
 •   Project Management                                                                                            
 •   Stress Management & Αντιμετώπιση Κρίσεων                              
 
     ΕΝΟΤΗΤΑ 6η  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (15h)
 • Βασικές Αρχές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού                                                      
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά                                            
 • Εργασιακή Ψυχολογία & Συμπεριφορά                                                                      
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη                                                                                   
 
     ΕΝΟΤΗΤΑ 7η  CRM & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΠΕΛΑΤΩΝ (15h)
 •   CRM & Εξυπηρέτηση Πελατών                                                                       
 •   Διαχείριση Πελατολογίου
 •   Μέθοδοι Αντιμετώπισης Παραπόνων Πελατών
 •   Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών
 
     ΕΝΟΤΗΤΑ 8η  MARKETING & ΠΩΛΗΣΕΙΣ  (20h)
 
 •   Διοίκηση, Οργάνωση & Δομές του Marketing                                                             
 •   Marketing Προϊόντων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις
 •   Αρχές Επικοινωνίας & Διαπραγματεύσεις     
 •   Τεχνικές Πωλήσεων

                     

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics