Προσδιορισμένες αλλαγές στη διαμεσολάβηση από την IDD

Τις σαφείς αλλαγές που φέρνει η IDD στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ειδικά στις κατηγορίες που ασκούν το επάγγελμα, προσδιορίζει ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του ΕΕΑ κ. Δημ. Γαβαλάκης απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που του...

Τις σαφείς αλλαγές που φέρνει η IDD στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ειδικά στις κατηγορίες  που ασκούν το επάγγελμα, προσδιορίζει ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του ΕΕΑ κ. Δημ. Γαβαλάκης απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που του υποβάλαμε με στόχο να ξεκαθαριστεί το πώς, από την εφαρμογή της Οδηγίας, θα είναι η επόμενη ημέρα για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Δεδομένου ότι η εφαρμογή της Οδηγίας πήρε παράταση λόγω μη ετοιμότητας των κρατών μελών να ενταχθούν σε αυτή, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές  έχουν και άλλο χρονικό περιθώριο για να προσδιορίσουν τις επιλογές που θα κάνουν και τις αποφάσεις που θα λάβουν για το πώς και με ποια μορφή – κατηγορία – θα ασκούν το επάγγελμα βάσει της επικείμενης εφαρμογής της IDD.

Όπως αναφέρει o κ. Γαβαλάκης, οι αλλαγές είναι πολύ συγκεκριμένες και εξηγεί: κυρίαρχο σημείο των όσων καθορίζει η IDD  είναι η ενσωμάτωση των κατηγοριών του πράκτορα ασφαλίσεων και του ασφαλιστικού συμβούλου. 

1η Αλλαγή 

Πρόκειται , συνεχίζει, για μια πρόταση που ξεκίνησε από την εποπτεία ως αποτύπωση της πραγματικότητας και των όσων ισχύουν στην επαγγελματική καθημερινότητα. Δηλαδή ο καταναλωτής δεν μπορεί  να διακρίνει αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης έτσι όπως λειτουργεί η ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Εκπροσωπώντας και οι δύο κατηγορίες (πράκτορες και ασφαλιστικοί σύμβουλοι) τις ασφαλιστικές εταιρίες , και με δεδομένο το νέο πλαίσιο, ο νομοθέτης χρησιμοποιεί τη νομική υπόσταση του πράκτορα, ως ασφαλέστερη,  για την νέα κατηγορία ελπίζοντας ταυτόχρονα ότι η νέα πραγματικότητα θα λειτουργήσει θετικά.

2η Αλλαγή 

Η άλλη αλλαγή, τονίζει ο κ. Γαβαλάκης, αφορά τη δυνατότητα του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων να εκπροσωπεί , μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες  επιλέγοντας, εκπαιδεύοντας και επιβλέποντας ασφαλιστικούς πράκτορες (αντί ασφαλιστικούς συμβούλους)  εάν και εφόσον αυτό αποτελεί επιλογή του ασφαλιστικού πράκτορα και της ασφαλιστικής εταιρείας.

Οι συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων θα συνεχίσουν να διαμεσολαβούν μέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων είτε με αποκλειστική συνεργασία είτε ανεξάρτητα.

Ρόλος Μεσίτη Ασφαλίσεων 

Επίσης, στο νέο νομικό πλαίσιο μπορεί να εντοπιστεί μια ακόμη «αλλαγή», επισημαίνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης, και προσδιορίζει πώς οριοθετείται με περισσότερη σαφήνεια ο διακριτός ρόλος του μεσίτη ασφαλίσεων .  Βέβαια, να τονιστεί ότι δεν τίθεται καμία αλλαγή στη δυνατότητα οποιουδήποτε ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, συντονιστή ή πράκτορα να περιορίσει τη συνεργασία του με μία ασφαλιστική εταιρεία υπογράφοντας σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας, όπως ακριβώς δηλαδή λειτουργεί έως σήμερα το agency system. 

ΙΕΒ

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics