Πρόσκληση του ΣΥΑΕ για αιμοδοσία στις 7 Μαΐου

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΣΥΑΕ) έχει δημιουργήσει τα τελευταία δύο χρόνια με τη βοήθεια των μελών του μία Τράπεζα Αίματος, η οποία έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 82 φιάλες, από τις οποίες οι 76 ήδη έχουν προσφερθεί σε μέλη του Συλλό

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΣΥΑΕ) έχει δημιουργήσει τα τελευταία δύο χρόνια με τη βοήθεια των μελών του μία Τράπεζα Αίματος, η οποία έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 82 φιάλες, από τις οποίες οι 76 ήδη έχουν προσφερθεί σε μέλη του Συλλόγου που είχαν ανάγκη.

Συνεχίζοντας αυτή την προσφορά ΖΩΗΣ και θέλοντας να ενισχύσει την Τράπεζα Αίματος, την Πέμπτη 7 Μαΐου, ο ΣΥΑΕ διενεργεί αιμοδοσία σε συνεργασία με το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και με την αρωγή της ασφαλιστικής εταιρείας EUROLIFE ERB, η οποία παρέχει τον χώρο, στα κεντρικά της γραφεία, για την πραγματοποίηση της αιμοληψίας.

Για το σκοπό αυτό καλεί όλα τα μέλη του να συμμετάσχουν σε αυτή την πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης την Πέμπτη 7 Μαΐου από τις 10.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της EUROLIFE ERB, Λ. Συγγρού 209-211 και παρακαλεί τις εταιρείες να διευκολύνουν τους υπαλλήλους τους που επιθυμούν να ενισχύσουν την Τράπεζα Αίματος.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics