Προσπάθειες για την άμβλυνση των συνεπειών στο κλίμα

Η COP26 είναι σημαντικό βήμα, και επείγει η ανάληψη παγκόσμιας κλιματικής δράσης για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμό. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη σε 1,5 βαθμό Κελσίου και θεωρείται βέβαιο πώς απαιτούνται περισσότερες φιλοδοξίες και σαφή σχέδια σε πολλές χώρες έως το 2030. Αυτό διαπίστωσαν οι ευρωβουλευτές. Ειδικότερα την Τετάρτη το πρωί, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής Frans Timmermans και την Προεδρία του Συμβουλίου το Σύμφωνο της Γλασκώβης για το κλίμα που συμφωνήθηκε στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή το 2021 (COP26).

Ο αντιπρόεδρος Timmermans δήλωσε ότι η ΕΕ συνέβαλε στην επίτευξη σαφούς προόδου στην COP26, η οποία διατήρησε ζωντανούς τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Ανέφερε ότι η πρόοδος αυτή μας δίνει την ευκαιρία να περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη σε 1,5 βαθμό Κελσίου, καθώς οι χώρες που δεν έχουν στόχους που συνάδουν με αυτό, θα πρέπει να επανέλθουν με πιο φιλόδοξα εθνικά σχέδια το 2022. Ο ίδιος ζήτησε επίσης από την ΕΕ να εγκρίνει τη δέσμη μέτρων «Fit for 55 in 2030» πριν από την COP27 που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2022, προκειμένου η Ευρώπη να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Πριν από την έναρξη της COP26, το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει υψηλότερες παγκόσμιες φιλοδοξίες για την επίτευξη ισχυρού αποτελέσματος κατά τη συνεδρίαση. Αν και ορισμένοι ευρωβουλευτές περιέγραψαν το αποτέλεσμα της COP26 ως αποτυχία, οι περισσότεροι το χαρακτήρισαν ως ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δήλωσαν ότι απαιτείται περισσότερη δράση κατά της κλιματικής αλλαγής σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως βραχυπρόθεσμα έως το 2030, διάστημα για το οποίο μόνο η ΕΕ διαθέτει νομοθεσία για το κλίμα και συγκεκριμένα σχέδια για την επίτευξη των στόχων της. Ορισμένοι ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι πολλές χώρες δεν είναι αρκετά φιλόδοξες στα σχέδιά τους για να συμβάλουν στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5 βαθμό Κελσίου, με αρκετές χώρες να καταδεικνύουν συγκεκριμένα την Κίνα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διατυπώθηκαν επίσης εκκλήσεις προς την ΕΕ να αυξήσει περαιτέρω τον στόχο της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, καθώς ορισμένοι ευρωβουλευτές δεν πιστεύουν ότι ο υφιστάμενος στόχος συνάδει με αυτή τη φιλοδοξία.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στην COP26 ήταν οι Pascal Canfin (Renew, Γαλλία) και Peter Liese (ΕΛΚ, Γερμανία). Μπορείτε να διαβάσετε τις αντιδράσεις τους σχετικά με το αποτέλεσμα εδώ.

Σχετικές πληροφορίες

Το Κοινοβούλιο ασκεί πιέσεις για μια πιο φιλόδοξη ευρωπαϊκή νομοθεσία και κήρυξε κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης στις 28 Νοεμβρίου 2019. Τον Ιούνιο του 2021 εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα, ο οποίος μετατρέπει την πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την κλιματική ουδετερότητα της ΕΕ έως το 2050 σε δεσμευτική υποχρέωση για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της.

 

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics