«Προστασία και εκτός φιλικού διακανονισμού» από την Anytime της INTERAMERICAN

Μια νέα σημαντική κάλυψη προσφέρει η Anytime της INTERAMERICAN, που έχει σταθερό στόχο να βελτιώνει συνεχώς τα προγράμματά της, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των ασφαλισμένων της.

Με τη νέα κάλυψη «Προστασία εκτός Φιλικού Διακανονισμού» ο ασφαλισμένος, εάν εμπλακεί σε ατύχημα που δεν ευθύνεται, αποζημιώνεται απευθείας από την Anytime,χωρίς περαιτέρω διαδικασίες, ακόμη και στην περίπτωση που η εταιρεία, στην οποία είναι ασφαλισμένος ο υπαίτιος οδηγός, δεν εντάσσεται στον Φιλικό Διακανονισμό.

 

 

 

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics