Πρόταση ΠΣΣΑΣ στην ΤτΕ για οργάνωση τηλε-εξετάσεων πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ Ασφαλιστικών Συμβούλων, στα   πλαίσια  της Νομοθετικής  αλλά και ουσιαστικής υποχρεώσεως  των  Συντονιστών μέσω του καθοριστικού τους ρόλου στην ανάπτυξη της Aσφαλιστικής αγοράς διαχρονικά,   για επιλογή/εξεύρεση  Ασφαλιστικών  Πρακτόρων μεταξύ άλλων (εκπαίδευση και επίβλεψη έργου τους),   διαπιστώνει  ότι,  την   περίοδο αυτή,    από την  υγειονομική κρίση που έχει ενσκήψει  από τον κορωνοϊό, η ανάγκη   για   είσοδο   στο επάγγελμα  νέων  συναδέλφων είναι  πολύ μεγάλη  και πιεστική.

Όμως,  για την ανάληψη καθηκόντων  νέων  διαμεσολαβητών, τους οποίους έχουμε επιλέξει, αυτοί πρέπει να επιτύχουν στις θεσμοθετημένες εξετάσεις,  που  αρμόδια για την διοργάνωσή τους είναι η Τράπεζα  της Ελλάδος.

Για αρκετό  όμως χρονικό διάστημα η Τράπεζα της Ελλάδος  δεν έχει διοργανώσει εξετάσεις,  με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο  έλλειμμα στην αγορά από νέους συναδέλφους διαμεσολαβητές.

Θεωρούμε ότι, άμεσα θα πρέπει να γίνει διοργάνωση εξετάσεων, με ψηφιακό/ηλεκτρονικό  τρόπο,  που το Κράτος προωθεί σ΄όλους τους τομείς.

Η διαδικτυακή/ψηφιακή αυτή διοργάνωση, που όπως γνωρίζουμε μπορεί να πραγματοποιηθεί με  απόλυτη ασφάλεια, θα έχει το πλεονέκτημα ότι θα είναι Πανελλαδική και δεν θα χρειάζεται πλέον η  διεξαγωγή  των εξετάσεων σε διάφορες πόλεις,  όπως γινότανε μέχρι σήμερα και επίσης θα είναι  δυνατή η συχνότατη διεξαγωγή των, μέχρι και δέκα (10)  φορές ετησίως. 

Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι  ότι η προώθηση και αποδοχή της πρότασής μας θα προσφέρει  μεγάλη «ανάσα»  στο σύνολο της Ασφαλιστικής  Αγοράς.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics