Πρώτο καθοριστικό βήμα για την ιδιωτική ασφάλιση η σύνδεση ΕΝΦΙΑ -ασφάλισης

Του Γιάννη Βερμισσώ

Μια κίνηση θετική που βάζει την ιδιωτική ασφάλιση στην ιδέα των πολιτών για τις κατοικίες τους είναι αυτή την κυβέρνησης και του πρωθυπουργού να εξαγγείλει έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ όσων η κατοικία τους είναι ασφαλισμένη έναντι φυσικών καταστροφών.

Και τους πολίτες ωθεί στην σκέψη περί ασφάλισης, και τις φυσικές καταστροφές αναδεικνύει ως μείζονα και υπαρκτή απειλή και την ιδιωτική ασφάλιση ως κλάδο την αξιολογεί ως ικανό τομέα για να συνδεθεί με μια απόφαση με αντίκτυπο στα οικονομικά της χώρας.

Κάποιοι ίσως να θέλουν να μειώσουν την αξία της κίνησης. Όμως προσωπική εκτίμηση είναι ότι η κάθε κίνηση έχει μια μεγάλη αξία.

Είναι μια αρχή. Μια γέννηση. Η συνέχεια και το μεγάλωμα έπονται.

Δεν είναι μικρή η κίνηση, ούτε μικρό το ποσοστό. Ούτε υπόσχεση στο τέλος της τετραετίας που υλοποιήθηκε εν μέσω προεκλογικών πιέσεων.

Είναι μια κίνηση που δίνει προβάδισμα στον κλάδο. Αξιολογήθηκε η ιδιωτική ασφάλιση και πέρασε το βασικότερο πρώτο εμπόδιο της επιφύλαξης..

Τώρα έχει πάρει «αέρα» να αναβαθμιστεί όσο πιο πολύ μπορεί και να προτείνει και άλλα πράγματα που μπορεί να αξιοποιηθούν από το κράτος για την οικονομία και την κοινωνία.

Είναι σημαντική η εξέλιξη όπως και κάθε εξέλιξη πέραν της στασιμότητας…

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics