Ψηφιοποίηση και δίκτυα διανομής παγκόσμιο θετικό αντίκτυπο στην GENERALI

Ισχυρές αντιστάσεις επέδειξε ο Όμιλος Generali στην περίοδο της πανδημίας. Το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου στο α τρίμηνο του 2020 ανήλθε σε 1.448 εκατομμύρια ευρώ, στοιχείο θετικό που στηρίζεται στην εξέλιξη των Γενικών  Κλάδων και το Asset Management, ενώ ρόλο σε αυτό είχε και το θέμα των εξαγορών.

Ο CFO του Ομίλου της Generali, Cristiano Borean δηλώνει: «Σε μια από τις πιο δύσκολες και αβέβαιες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης Covid-19 και τον επακόλουθο ισχυρό μακροοικονομικό και οικονομικό αντίκτυπό της, το επιχειρηματικό μας μοντέλο εξασφάλισε τη λειτουργική συνέχεια του Ομίλου και μας επέτρεψε να διατηρήσουμε το ρόλο μας ως ένας Life-Time Partner στους πελάτες μας.

Αυτό είναι επίσης το αποτέλεσμα της συνεχώς αυξανόμενης ψηφιοποίησης των διαδικασιών και των προϊόντων μας, ενός πολυκαναλικού δικτύου διανομής που αξιοποιεί ένα παγκόσμιο δίκτυο πρακτόρων και της διεθνούς διαφοροποίησης.

Οι τρεις πρώτοι μήνες του έτους παρουσίασαν καλές λειτουργικές επιδόσεις και επιβεβαίωσαν τη σταθερή κεφαλαιακή θέση του Ομίλου. Τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν από απομειώσεις λόγω των τρεχουσών επιδόσεων των χρηματοπιστωτικών αγορών ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας πανδημίας».

Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 19,2 δισεκατομμύρια ευρώ (+0,3%), καταγράφοντας αύξηση στο τμήμα γενικών ασφαλίσεων (+4,0%). Στις ασφαλίσεις ζωής, οι καθαρές εισροές ανήλθαν σε 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ (-25,2%) και οι τεχνικές προβλέψεις ανήλθαν σε 363,4 δισεκατομμύρια ευρώ (-1,6%), λόγω των τρεχουσών επιδόσεων των χρηματοπιστωτικών αγορών.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics