ΠΣΣΑΣ: Πρέπει να κατοχυρωθεί η υπεραξία του Συντονιστή

Στις 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε, με ιδιαίτερη επιτυχία, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, στην αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Στις 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε, με ιδιαίτερη επιτυχία, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, στην αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, παρουσιάστηκε ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του Συνδέσμου και αναλύθηκαν όλες οι δράσεις που έλαβαν χώρα, σε όλους τους τομείς, τη χρονιά που πέρασε.

Ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση για την εφαρμογή των Πράξεων 30 & 31 της ΤτΕ, το πλαίσιο που διαμορφώνεται με την υπογραφή των νέων συμβάσεων, αλλά και λοιπές εξελίξεις στην Ασφαλιστική Αγορά.

Για άλλη μια φορά εκφράστηκε η θέση των συναδέλφων, Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, για πιστή εφαρμογή του εποπτικού και νομοθετικού πλαισίου, ώστε να προστατεύονται τα εμπορικά δικαιώματα των διαμεσολαβητών και βέβαια η πάγια θέση του Συνδέσμου μας για την κατοχύρωση της υπεραξίας του Συντονιστή και της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να προβλέπεται καταβολή προμηθειών και στην καταγγελία της σύμβασης από μέρους του Διαμεσολαβητή.

Ιδιαίτερη στιγμή για όλους αποτέλεσε η βράβευση του κ. Εμμανουήλ Μάρκογλου από το Δ.Σ. του Π.Σ.Σ.Α.Σ. για τα 50 έτη στην Ελλάδα, επιπλέον των 8 ετών στην Αμερική, πολύτιμης συνεισφοράς του στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση ως Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων.

Ο κ. Μάρκογλου – στον σύντομο αλλά ιδιαίτερα ουσιαστικό χαιρετισμό του – αναφέρθηκε στις στιγμές της πλούσιας καριέρας του, εκφράζοντας ταυτόχρονα τις ευχαριστίες του για τη βράβευσή του, η οποία έχει ιδιαίτερη αξία γι’ αυτόν, μιας και προέρχεται, όπως τόνισε, από το σύνολο των συναδέλφων του, πέρα από τα σύνορα της εταιρείας που υπηρέτησε επί 50 έτη.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics