Πτώση στην παραγωγή ασφαλίστρων το α’ εξάμηνο

Μείωση παρατηρήθηκε στην παραγωγή ασφαλίστρων το α΄εξάμηνο του έτους, σε ποσοστό 4,5%.

Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (EAEE) στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020 η παραγωγή ασφαλίστρων, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 ήταν μειωμένη για τον κλάδο Ασφαλίσεων Ζωής κατά 8,7% και για τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων κατά 0,5% και συνολικά στους δύο κλάδους 4,5%.

Στον κλάδο ζωής εκτός του κλάδου “Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις” που η παραγωγή είχε αύξηση 35,1% σε όλους τους άλλους κλάδους  η παραγωγή είχε αρνητικό πρόσημο.

Στις γενικές ασφαλίσεις καθοδική πορεία ακολουθεί κυρίως η παραγωγή ασφαλίστρων στην “Αστική ευθύνη οχημάτων” που έφτασε το παραπάνω διάστημα στο μείον 7,4%, ενώ στους λοιπούς κλάδους ( συμπεριλαμβανομένων των κλάδων Ασθένειες και Ατυχήματα ) η παραγωγή ήταν ανοδική κατά 3,3%.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλη την έρευνα

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics