Σε (5+1) δράσεις η εθνική και διεθνής ανάπτυξη του ΕΙΑΣ

Τα σχέδια ανάπτυξης του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το νέο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και το όραμά του για την αναβάθμισή του και την περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου του στην ασφαλιστική αγορά παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματο

Τα σχέδια ανάπτυξης του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το νέο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και το όραμά του για την αναβάθμισή του και την περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου του στην ασφαλιστική αγορά  παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΑΕΕ.

Η πρόεδρος του ΕΙΑΣ κα Νάντια Σταυρογιάννη, ανέπτυξε το φιλόδοξο όραμα του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη ημέρα του Ινστιτούτου ενώ  έκανε σαφείς  τις προθέσεις καθώς και τις ενέργειες που εξελίσσονται  για την νέα εκπαιδευτική κατεύθυνση του ΕΙΑΣ.  

Επίσης στην εκδήλωση, την οποία χαιρέτισε η κα Μαργαρίτα Αντωνάκη, ανακοινώθηκε ότι το  Ε.Ι.Α.Σ. σκοπεύει, να επεκτείνει την εμβέλεια των υπηρεσιών του στην Κύπρο και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αναπτύσσοντας ευρύτερες συνεργασίες με ομόλογους ασφαλιστικούς οργανισμούς των χωρών αυτών.

Αναλυτικά στους παρευρισκόμενους, ο   κος Νίκος Σωφρονάς, Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης, παρουσίασε την Αναπτυξιακή Στρατηγική και τα κύρια σημεία του υπερσύγχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει :

  • Εκσυγχρονισμό και περαιτέρω εμπλουτισμό της θεματολογίας του που απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη του προσωπικού των ασφαλιστικών εταιρειών,
  • Διαμόρφωση πλήρους προγράμματος εκπαίδευσης, επανεκπαίδευσης και  επιμόρφωσης των στελεχών όλων των βαθμίδων της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης,
  • Δυναμική “είσοδο” του Ε.Ι.Α.Σ. στις δυνατότητες των τεχνολογιών ψηφιακής εκπαίδευσης,
  • Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων coaching και mentoring ανώτερων διοικητικών στελεχών και επίλεκτων στελεχών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης,
  • Νέες ακαδημαϊκές συνεργασίες με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, και
  • Διεθνείς εκπαιδευτικές συνεργασίες με έγκριτους και υψηλής αναγνώρισης οργανισμούς ασφαλιστικής κατάρτισης, όπως, ενδεικτικά, με το C.I.I. και την EFICERT.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΕΙΑΣ τονίζεται, ότι η νέα “σελίδα” του Ε.Ι.Α.Σ., ακριβώς με τη συμπλήρωση των τριάντα (30) χρόνων του, αναμένεται να έχει φιλόδοξα χαρακτηριστικά, σύγχρονο όραμα, ανταγωνιστική στρατηγική και την πλέον επίκαιρη ασφαλιστική τεχνογνωσία, διαθέσιμη, προσιτή και εύκολα προσβάσιμη στο σύνολο των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics