Σε άνοδο “Υγείας” και “Ζημιών” και κάθοδο η “Ζωής”

Τα στοιχεία της παραγωγής ασφαλίστρων στο 2μηνο του 2023 δημοσιοποίησε  η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος σύμφωνα με τα οποία η συνολική παραγωγή είχε αύξηση 0,5% συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του 2022.

Συγκεκριμένα Ιανουάριο και Φεβρουάριο η παραγωγή ασφαλίστρων από 49 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις − 27 Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρείες − 2 Αλληλασφαλιστικούς Συνεταιρισμούς − 15 Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης − 5 Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέσω Ε.Π.Υ.  έχει ως εξής:

Σύνολο Παραγωγής ασφαλίσεων 766.690.417,19 +0,5%

Σύνολο Παραγωγής ασφαλίσεων Ζωής 339.499.605,75 -8,6%

Σύνολο Παραγωγής ασφαλίστρων κατά Ζημιών 427.190.811,44 +9,1%

Εκ των οποίων: Αστική Ευθύνη Οχημάτων 116.784.573,27 +0,1%

Η έρευνα είναι διαθέσιμη εδώ και το αντίστοιχο infographic εδώ.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics