Σειρά παροχών στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Το ΕΕΑ έχει καθορίσει ένα πλαίσιο υποστήριξης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης το οποίο και εμπλουτίζει διαρκώς με νέα στοιχεία. Στο πρόσφατο webinar που πραγματοποιήθηκε για τους επαγγελματίες με συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά ανακοινώθηκε ότι έχει προβλεφθεί κονδύλι 100 χιλιάδων ευρώ για ενέργειες και πρωτοβουλίες και σε συνεργασία με τα Σωματεία εκσυγχρονισμού της Διαμεσολάβησης, ενώ σε σταθερή βάση εξελίσσονται και άλλες πρωτοβουλίες εστιασμένες στην εκπαίδευση.

Ακόμα διαμηνύθηκε η σταθερή επιλογή της διοίκησης να στηρίζει τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, και την εκπαίδευση ως βασικές παραμέτρους της προόδου.

Με την ευκαιρία του σεμιναρίου, και το μεγάλο ενδιαφέρον που καταγράφηκε ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε στην συνεργασία με το ΠΑ.ΠΕΙ η οποία εξελίσσεται και θα εμπλουτιστεί και με νέα στοιχεία τα οποία θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωσή τους. Ακόμα συμπλήρωσε ότι ο εκσυγχρονισμός σε όλους τους κλάδους τους οποίους εκπροσωπεί το ΕΕΑ είναι στις προτεραιότητες μεταξύ των οποίων είναι και η εκπαίδευση και η αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Ο κ. Γαβαλάκης ανέφερε ότι η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο είναι προσδιορισμένη και πλέον το πανεπιστημιακό ίδρυμα εκπονεί μελέτες για λογαριασμό του Επιμελητηρίου.

Επισημάνθηκε ότι κάθε μέλος του Επιμελητηρίου μπορεί να έχει το δικό του site  δωρεάν αλλά και eshop, ενώ υπάρχουν και τα e-learning μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί.

Από την πελυρά του ο κ. Γαβαλάκης ανέφερε ότι το e-learning είναι εργαλείο για όλους και το ΕΕΑ στηρίζει την διαδικασία και είναι δίπλα σε επιχειρήσεις και  στους επαγγελματίες.

Μιλώντας ειδικά για την ασφάλιση είπε ότι θέλει να δοθεί μια μεγάλη ανάσα για τον εκσυγχρονισμό με νέα πρότυπα για ασφαλιστές. Ειδικότερα η επιδίωξη είναι να διατεθούν 100.000 ευρώ για δράσεις εκσυγχρονισμού, βασικά να γίνει  ότι χρειάζεται ο κλάδος για να εκσυγχρονιστεί και σε αυτό -διαβεβαίωσε- το Επιμελητήριο θα είναι κοντά, έχοντας παράλληλα το μεγαλύτερο αποθεματικό όλων των εποχών.

Το ΕΕΑ έχει καθορίσει ένα πλαίσιο υποστήριξης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης το οποίο και εμπλουτίζει διαρκώς με νέα στοιχεία. Στο πρόσφατο webinar που πραγματοποιήθηκε για τους επαγγελματίες ανακοινώθηκε ότι έχει προβλεφθεί κονδύλι 100 χιλιάδων ευρώ για ενέργειες και πρωτοβουλίες και σε συνεργασία με τα Σωματεία εκσυγχρονισμού της Διαμεσολάβησης, ενώ σε σταθερή βάση εξελίσσονται πρωτοβουλίες εστιασμένες στην εκπαίδευση. Ακόμα διαμηνύθηκε η σταθερή επιλογή της διοίκησης να στηρίζει τον εκσυγχρονισμό, την εκπαίδευση ως βασικές παραμέτρους της προόδου.

 

 

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics