ΣΕΜΑ: Τιμή στον Γιώργο Καραβία- Ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος

“Έκπληξη ζωής” για τον Γιώργο Καραβία χθες στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΜΑ. Ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος του ΣΕΜΑ με την απόλυτη ομοφωνία, ενθουσιασμό και δυναμική των μελών του.

Με θερμό χειροκρότημα, διαρκείας, που έδειχνε την αναγνώριση που έχει ο κ. Γιώργος Καραβίας από τους συναδέλφους του περιβλήθηκε η στιγμή όπου ανακοινώθηκε η απόφαση.

Η συγκίνηση για τον ίδιο μεγάλη και δεν την έκρυψε. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Καραβίας δηλώνει στο insuranceeea ότι αισθάνεται πώς είναι η μεγαλύτερη τιμή και αναγνώριση γι΄αυτόν η αποδοχή από τους συναδέλφους του και η  αναγνώριση της προσφοράς του και της παρουσίας του στην  “αγορά των μεσιτών”. Ακόμα  αναφέρει ότι ο ΣΕΜΑ βρίσκεται σήμερα σε δυναμικό σημείο , έχει επάρκεια, αρτιότητα ανθρώπους με υψηλή γνώση και μπορεί να κινείται ακαριαία με ανακλαστικά ισχυρά και παρεμβατικότητα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics