Σεμινάριο εφαρμογών επιχειρηματικότητας στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Business Planning, Sales Organization Models, Business Development

Business Planning, Sales Organization Models, Business Development

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας δέκα (10) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες:

Τρίτη 20 Ιουνίου 2017:       16:00 – 20:15

• Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017:   16:00 – 20:15

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Σπύρος Λευθεριώτης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:
• Να  βοηθήσει πρακτικά τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή να ανακαλύψει νέους δρόμους ανάπτυξης των εργασιών του στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται.
• Να ενισχύσει με νέες αναγκαίες και σημαντικές δεξιότητες τον επιχειρηματία διαμεσολαβητή που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει τους υποψήφιους πελάτες του και να πετύχει υψηλούς στόχους

Το Σεμινάριο απευθύνεται:
σε όλες τις κατηγορίες των εν ενεργεία διαμεσολαβητών (ασφαλιστικούς συμβούλους, συντονιστές, μεσίτες, πράκτορες) αλλά και υπαλλήλων διαμεσολαβητών, που έχουν αναξιοποίητο χαρτοφυλάκιο αλλά και γενικότερα σε όλους όσους συναλλάσσονται και έρχονται σε επαφή  με το κοινό.

Θεματολογία Σεμιναρίου:

 Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:
• Επιχειρηματικό σχέδιο σε υφεσιακό περιβάλλον ασφαλιστικού διαμεσολαβητή
• Νέες ασφαλιστικές ανάγκες
• Προσαρμογή επιχειρηματικής πολιτικής
• Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων προσέγγισης πελατών
• Επιτυχημένη διαχείριση συναισθηματικών ανισορροπιών και επίτευξη υψηλών στόχων παραγωγής

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017.

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:

•  80€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ. και
• 100€ για τα μη μέλη.

Για τις Εταιρίες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο, το κόστος διαμορφώνεται σε 65€ για τις εταιρίες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 80€ για τις εταιρίες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics