Σεμινάριο του ΕΙΑΣ για το πιστοποιητικό Δ΄ της ΤτΕ

Σεμινάριο 8 εκπαιδευτικών ωρών ειδικά για τις εξετάσεις που θα διεξαχθούν στις 22 Σεπτεμβρίου 2013, θα οργανώσει το ΕΙΑΣ για τους υποψηφίους του πιστοποιητικού Δ’. Αυτό θα περιλαμβάνει ανακεφαλαίωση της ύλης, ερωτήσεις, απορίες, case studies. Τα θέματα διδασκαλίας θα καλύψουν οι καταξιωμένοι και έμπειροι νέοι Εισηγητές του ΕΙΑΣ Δρ. Άρης Καπερώνης και Δρ. Νίκος Πειρουνάκης.

Επίσης ότι από τον επόμενο μήνα (Οκτώβριο) το ΕΙΑΣ θα οργανώσει τακτικά φροντιστηριακά προγράμματα για την ολοκληρωμένη και σωστή προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Επιπέδου Δ’.

Τα φροντιστηριακά προγράμματα θα είναι διάρκειας 24 εκπαιδευτικών ωρών, θα γίνονται από τους παραπάνω αναφερόμενους δύο εισηγητές και θα πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5° όροφος). Πριν τις εξετάσεις θα πραγματοποιείται επανάληψη της ύλης και προσομοίωση των εξετάσεων.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics