ΣΥΑΕ: Αποζημιώσεις των Πρώην Εργαζομένων της ασφαλιστικής εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ AAE

Μια ευχάριστη είδηση μέσα στην κρίση του κορωνοϊου!

 Από χθες 15 Απριλίου 2020, η εκκαθάριση της πρώην ασφαλιστικής εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΑΕ, ξεκίνησε να ειδοποιεί τους εργαζόμενους στην εταιρεία που να αποστείλουν email και IBAN, προκειμένου να τους κατατεθούν τα υπόλοιπα των αποζημιώσεων τους μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι συνάδελφοί μας που εργάζονταν  στην  υπό  εκκαθάριση εταιρεία  ΕΓΝΑΤΙΑ  ΑΑΕ,  της οποίας η άδεια λειτουργίας έχει ανακληθεί από το 2007, αναμένουν  εδώ και 13 χρόνια για να πάρουν τις αποζημιώσεις τους.

Μετά από συνεχόμενες πιέσεις του ΣΥΑΕ και της ΟΑΣΕ προς τον τότε εκκαθαριστή , το Επικουρικό Κεφάλαιο και την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) δόθηκε το 2011 για πρώτη φορά (θεωρητικά λόγω έλλειψης πόρων)  ένα μικρό ποσό έναντι της αποζημίωσης τους και από τότε αναμένουν να βρεθούν χρήματα! Το καλοκαίρι του 2016 με την αλλαγή εκκαθαριστή (που ήταν και διαχρονικό αίτημά ΣΥΑΕ & ΟΑΣΕ προς την ΤτΕ) βρέθηκαν κάποια χρήματα και κατατέθηκε μέσα στο 2017 ακόμα μια δόση έναντι της ολικής αποζημίωσης. Σήμερα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν το σύνολο των υπολοίπων τους.

Επισημαίνεται  ότι στις ανωτέρω αποζημιώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται κάποιες υποθέσεις που, σύμφωνα με την εκκαθάριση, δεν έπρεπε να αποζημιωθούν είτε διότι ήταν στελέχη διοίκησης είτε λόγω ανείσπρακτων οφειλών από ασφάλιστρα.

Ο ΣΥΑΕ και η ΟΑΣΕ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την Τ.τ.Ε. και τις εκκαθαρίσεις προκειμένου να πάρουν όλοι οι συνάδελφοι τις αποζημιώσεις που τους οφείλονται. Πρώτιστη όμως, επιδίωξη μας είναι να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και να μην χρειάζεται να ασχολούμαστε αποζημιώσει συναδέλφων από εταιρείες σε εκκαθάριση!

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics