Σημαντικές αποδόσεις επενδύσεων για την Eurolife ERB Ασφαλιστική το 2013

Το 2013 η Eurolife ERB Ασφαλιστική πέτυχε σημαντικές αποδόσεις των επενδύσεων των αποθεμάτων των προγραμμάτων της, τα οποία έχουν συμμετοχή στο Προϊόν Υπεραπόδοσης Μαθηματικών Αποθεμάτων, της τάξης του 4,28%.

Το 2013 η Eurolife ERB Ασφαλιστική πέτυχε σημαντικές αποδόσεις των επενδύσεων των αποθεμάτων των προγραμμάτων της, τα οποία έχουν συμμετοχή στο Προϊόν Υπεραπόδοσης Μαθηματικών Αποθεμάτων, της τάξης του 4,28%.

Πρωταρχικός στόχος της Eurolife ERB Ασφαλιστικής είναι να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής αξίας. Έτσι, βασιζόμενη στην ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, προχωρά σε επενδυτικές επιλογές που ακόμα και μέσα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί, έχουν ως αποτέλεσμα υψηλές αποδόσεις επιπλέον των εγγυημένων.

Ο τρόπος υπολογισμού του ποσού υπεραπόδοσης είναι συνοπτικά το ποσοστό της επιτευχθείσας απόδοσης (μετά την αφαίρεση του εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου, των εξόδων και των φόρων) που εφαρμόζεται στο επενδυόμενο απόθεμα.

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife ERB Ασφαλιστικής, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, σημείωσε με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων: «Βαδίζουμε προς την επόμενη ημέρα με αισιοδοξία και σιγουριά και προσβλέπουμε σε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, ώστε οι ασφαλισμένοι και οι συνεργάτες μας να επιβεβαιώνονται για την επιλογή τους. Όλοι εμείς οι άνθρωποι της Eurolife δίνουμε καθημερινά τον καλύτερό μας εαυτό γι’ αυτό το σκοπό».

 

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics