Σημαντική αύξηση ασφαλίστρων και εσόδων

Εξαιρετικά αποτελέσματα και για το 2012 από τον όμιλο Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI-Gerling Industrie Versicherung AG.

- Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα: 26,7 δισ. ευρώ (+13%)

- Αύξηση Λειτουργικών κερδών (EBIT) σε €1,8 δισ. ευρώ (+42%)

- Ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης μέσω της επιτυχημένης δημόσιας εγγραφής

- Ενσωμάτωση των νεοαποκτηθεισών εταιριών και περαιτέρω αναδιάρθρωση στη γερμανική αγορά

- Προτεινόμενο μέρισμα στα 1,05 ευρώ ανά μετοχή

- Επιβεβαίωση των προβλέψεων για το 2013

Το 2012 ο Όμιλος Talanx επωφελήθηκε από σημαντική αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα με συγκριτικά ήπιο αντίκτυπο από μεγάλες ζημιές. Η θετική απόδοση αντανακλάται στη βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος (EBIT) κατά 42% στα 1,8 δισ. ευρώ (από 1,2 το προηγούμενο έτος). Οι τομείς «Αντασφαλίσεων» και «Διεθνών Ασφαλίσεων Ιδιωτών» συνέβαλαν ιδιαίτερα στα αποτελέσματα. Σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος, ο Όμιλος δεν επλήγει από μεγάλες ζημίες φυσικών καταστροφών, με μόνη εξαίρεση τον τυφώνα Sandy. Με το «Μικτό Λειτουργικό Δείκτη» (Combined Ratio) να εμφανίζεται μειωμένος στο 96,4% (από 101%), ο Όμιλος αποδεικνύει τον ξεκάθαρο προσανατολισμό στην κερδοφορία σε ότι αφορά της πολιτική ανάληψης κινδύνων. Επιπλέον, ο Talanx κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τα έσοδα από επενδύσεις, παρά το αντίξοο περιβάλλον στις κεφαλαιαγορές. Τα συνολικά καθαρά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν σε 630 εκ. ευρώ (515), με απόδοση εσόδων ανά μετοχή 2,87 ευρώ (2,48) για το 2012.

Αναφερόμενος στα ετήσια αποτελέσματα του 2012, ο Πρόεδρος του Ομίλου Talanx, Herbert K. Haas, σχολίασε: “Το 2012 ήταν μία επιτυχημένη χρονιά για τον Όμιλο Talanx. Η είσοδος στο χρηματιστήριο σημαίνει ότι πλέον έχουμε την οικονομική ευελιξία να παγιώσουμε τη θέση μας στη παγκόσμια ασφαλιστική αγορά. Σε επίπεδο Ομίλου πρακτικά επιτύχαμε τη βελτίωση όλων των βασικών δεικτών μας. Ενισχύσαμε τη δυνατότητα κερδοφορίας και κάναμε σημαντικά βήματα για περαιτέρω διεθνοποίηση”.

Διαβάστε το αναλυτικό Δελτιο Τύπου

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics