Σημαντική αύξηση κερδοφορίας για τη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική

Με αυξημένα Κέρδη, Ίδια Κεφάλαια και Χρηματικά Διαθέσιμα, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική αποδεικνύει ότι οι προκλήσεις της αγοράς αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Με αυξημένα Κέρδη, Ίδια Κεφάλαια και Χρηματικά Διαθέσιμα, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική αποδεικνύει ότι οι προκλήσεις της αγοράς αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Με θετικά οικονομικά αποτελέσματα έκλεισε η χρονιά για τη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, με την κερδοφορία της εταιρείας να διατηρείται σε ανοδική πορεία και να διαμορφώνεται στα 3.750.000.

Το κερδοφόρο αποτέλεσμα της χρήσης συνέβαλε στην ισχυροποίηση των ιδίων κεφαλαίων, διαμορφώνοντας την απόδοσή τους στα 23%.

Το σύνολο των επενδύσεων κατέγραψε αύξηση και διαμορφώθηκε στα €33.106.000.

Η συνολική καταγραφείσα παραγωγή το 2014 ανήλθε στα €14.050.000, ενώ οι αποζημιώσεις που κατεβλήθησαν ανήλθαν στα €7.500.000. 

Το σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων κινήθηκε στα €21.100.000, ποσό που υπερκαλύφθηκε με διάθεση περιουσιακών στοιχείων, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση του ισολογισμού και τη διασφάλιση κάθε απαίτησης.

Τα Ίδια Κεφάλαια το 2014 έναντι του 2013 σημείωσαν άνοδο, ισχυροποιώντας την καθαρή θέση της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστικής και διαμορφώνοντάς την στα €16.000.000.

Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική πέτυχε όχι μόνο να αυξήσει την κερδοφορία της, αλλά και να πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο στους στρατηγικούς της στόχους, προσφέροντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στους ασφαλισμένους της, με την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε τεχνολογίες και ανθρώπινο δυναμικό.

Διαθέτοντας κεφαλαιακή υπερεπάρκεια, υψηλή ρευστότητα, τεχνογνωσία και συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς αντασφαλιστές, συνεχίζει με συνέπεια, σεβασμό, ήθος και πολιτισμό να υπηρετεί τον ασφαλιστικό κλάδο, κατανοώντας απόλυτα την κοινωνική διάσταση του ρόλου της και την ύψιστη σημασία της προστασίας που προσφέρει στις ζωές όσων την τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics