Σήμερα η γενική συνέλευση του ΣΠΑΤΕ

Την επαναληπτική γενική συνέλευση του πραγματοποιεί σήμερα και ώρα 17.30 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής (ΣΠΑΤΕ)

Την επαναληπτική γενική συνέλευση του πραγματοποιεί σήμερα και ώρα 17.30 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής (ΣΠΑΤΕ), με θέματα:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής
2. Απολογισμός Πεπραγμένων του Δ.Σ.
3. Οικονομικός Απολογισμός & Απαλλαγή Μελών Δ.Σ από κάθε ευθύνη.
4. Εκλογή Μελών Νέου Δ.Σ Ελεγκτικής Επιτροπής & Αντιπροσώπων στην Π.Ο.Α.Δ

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα ανεξαιρέτως τα εγγεγραμμένα Τακτικά Μέλη του Συλλόγου.

Όπως σημειώνει η διοίκηση του Συλλόγου στην ανακοίνωσή της, η παρουσία και η συμμετοχή όλων κρίνεται απολύτως απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics