Σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΕΑΕ: Ενημέρωση για τις 120 δόσεις

Μην το αμελήσετε…

 Σήμερα 12/06, ώρα 17:00, Αίθουσα ΕΕΑ Πανεπιστημίου 44, 2ος όροφος

Τακτική Γενική Συνέλευση

  • Εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ
  • Ενημέρωση για την ένταξη στη ρύθμιση για τις 120 δόσεις
  • Ενημέρωση για την υπογραφή των νέων συμβάσεων

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics