Σήμερα στο Ε.Ε.Α. οι επαναληπτικές εκλογές του ΣΠΑΤΕ

Λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 13 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα Μέλη του στην επαναληπτική Γενική
Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί στις 20 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Πανεπιστημίου 44, 106 79 Αθήνα, στην αίθουσα 1ου ορόφου.

Θέματα Γενικής Συνέλευσης
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής
2. Απολογισμός Πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.
3. Οικονομικός Απολογισμός & Απαλλαγή Μελών Δ.Σ.
4. Εκλογή Μελών Νέου Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής & Αντιπροσώπων στην Π.Ο.Α.Δ.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα ανεξαιρέτως τα εγγεγραμμένα τακτικά μέλη του Συλλόγου μας. Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που απασχολούν τον Κλάδο μας, η παρουσία και η συμμετοχή
όλων κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics