Συμμετοχή της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας στην επιτροπή για φαρμακευτική δαπάνη, διαγνωστικά & θεραπευτικά πρωτόκολλα

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας χαιρετίζει την πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας για τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής της στην επιτροπή για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την ολοκλήρωση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών.

Οι σύλλογοι ασθενών έχουν διαχρονικά επισημάνει την ανάγκη συμπερίληψης των ληπτών υπηρεσιών υγείας στις διαδικασίες διαλόγου και λήψης αποφάσεων, καθώς, όπως υποστηρίζουν «η μεταρρύθμιση αυτή θα έχει θετικό αντίκτυπο οριζόντια σε όλες τις πτυχές του υγειονομικού συστήματος:

– Ενίσχυση της δημοκρατίας και της συμμετοχικότητας

– Ανάπτυξη ευρέων κοινωνικών συμμαχιών για την προώθηση και εφαρμογή των πολιτικών υγείας

– Λήψη αποφάσεων και εφαρμογή πολιτικών με τη συνεκτίμηση της εμπειρίας των ληπτών υπηρεσιών υγείας

– Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας

– Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της διεθνούς δικτύωσης και της κατάρτισης εξειδικευμένων εκπροσώπων των ασθενών

– Επένδυση στην αξιολόγηση των πολιτικών και των υπηρεσιών υγείας»

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, αναφέρει η Ενωση Ασθενών, σε συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής της Ένωσης στην Εθνική Επιτροπή για τη δημόσια υγεία βάσει του σχεδίου νόμου που τέθηκε από τις 4 Φεβρουαρίου σε δημόσια διαβούλευση, «δημιουργεί την αισιοδοξία ότι η Πολιτεία αντιλαμβάνεται έμπρακτα την προστιθέμενη αξία της ισότιμης συμμετοχής των ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και της δημιουργίας μίας «εθνικής συμμαχίας» στο χώρο της υγείας προς όφελος του υγειονομικού συστήματος και του κάθε πολίτη».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics