Συστοιχία αλλαγών στην ιδιωτική ασφάλιση από τη νέα κυβέρνηση

Του Γιάννη Βερμισσώ

Συστοιχία αλλαγών που αφορούν την αντίληψη, την πρακτική και την αντιμετώπιση του τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης, αναμένονται από την αγορά. Αποδίδεται βάρος και ευθύνη στη νέα κυβέρνηση, ώστε να γίνουν δομικές παρεμβάσεις που θα καλλιεργήσουν μεταξύ κράτους και ιδιωτικού τομέα εμπιστοσύνη, συνεργασία και τελικώς θα δημιουργεί ένα τέτοιο υπόβαθρο που θα εγγυάται στους πολίτες ένα καλύτερο μέλλον σε υγεία, και σύνταξη καθώς και περισσότερη ασφάλεια.

Αυτό είναι το περίγραμμα των όσων είχαν ακροθιγώς λεχθεί κατά το περασμένο διάστημα, όπου η σημερινή κυβέρνηση παρείχε ως πρόθεση και σκέψη στις δημόσιες τοποθετήσεις αφήνοντας ανοικτές θύρες για μια νέα εποχή. Σε αντίθεση με την στατικής αντιλήψεως όπως αποδείχθηκε απελθούσα κυβέρνηση που δεν επέτρεψε ούτε τον διάλογο επί της εισόδου των ιδιωτών, η νέα κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί και αναμένεται να ξεκινήσει ένα διάλογο θετικό. Το ζητούμενο είναι να μπορέσει η ελληνική κοινωνία να πάει μπροστά, να μη βρεθεί με μελλοντικές συντάξεις πενιχρές και φυσικά να μπορεί να απολαμβάνει ένα καλό σύστημα υγείας ανταποδοτικό των όσων ο λαός πληρώνει. Δηλαδή  ότι ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  Το πώς θα επιτευχθεί αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης οι εκπρόσωποι της οποίας θα κρίνουν εάν σε αυτή την προσπάθεια σε ποιο βαθμό και με ποιόν τρόπο χρειάζονται την ιδιωτική ασφάλεια.

Επί αυτής της βάσης θα κινηθούν όπως αναμένεται, οι αλλαγές, μια εκ των οποίων αποσαφηνισμένη είναι και η επιλογή Επικουρικής Ασφάλισης από τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες που έχουν απλά συζητηθεί και είναι πολλές. Όλα αυτά συντελούν σε μια συστοιχία αλλαγών μικρών και μεγάλων σε πράξη και σε θεωρία, οι οποίες δε μπορεί να γίνουν από την μία ημέρα στην άλλη. Μπορούν όμως να συζητηθούν ώστε ακόμα και εντός του 2019 να έχουν χαραχθεί οι γραμμές ανάπτυξης.  Μη παραβλέψουμε και το μείζον θέμα των φυσικών καταστροφών, που ασχέτως εάν δεν προχώρησε, τουλάχιστον συζητήθηκε στο παρελθόν. Γίνεται κατανοητό ότι η νέα αντίληψη θα αξιοποιήσει το ιδιωτικό σύστημα ασφάλισης  σε μια άλλη λογική από αυτή που ο καθένας πολίτης μπορεί να το πράξει από μόνος του.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics