Συζητείται από τις ασφαλιστικές εκ νέου για να δοθεί παράταση στην αποπληρωμή συμβολαίων αυτοκινήτου

Συζητούν τελικώς την παράταση στην πληρωμή των συμβολαίων οχημάτων, με ενιαία τακτική οι ασφαλιστές, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η πρώτη τους τοποθέτηση να μην δώσουν χρονικό περιθώριο καταστρατηγείται.

Όπως ενημέρωσε το insurance-eea η αρχική τοποθέτηση των εταιρειών ήταν να μην αλλάξει τίποτε και η ανανέωση των συμβολαίων να γίνεται στην ώρα τους.

Ωστόσο με ατομική τους προσέγγιση κάποιες εταιρείες έδιναν τον δικό τους διαφορετικό χρόνο στους συνεργάτες και τους πελάτες τους οπότε η τήρηση της συμφωνίας μη παράτασης θα αφορούσε ορισμένες μόνο εταιρείες.

Στο πλαίσιο αυτό και διαπιστώνοντας τις πολλαπλές αντιμετωπίσεις η ΕΑΕΕ επανήλθε προς τα μέλη της και συζητά -κατά πληροφορίες- την διαμόρφωση ενιαίας τακτικής στην είσπραξη των ασφαλίστρων αυτοκινήτου συγκλίνοντας στη διαμόρφωση ενιαίας πρότασης η οποία θα δίνει χρονική παράταση.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics