Σκοντάφτει η πώληση ασφαλειών; Μόνο 1 στους 10 κατοίκους αγροτικών περιοχών έχει digital skills

Ψηφιακό χάσμα εξακολουθεί να υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά, μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Αυτό μπορεί να αποκαλύπτει και ένα εμπόδιο στην πώληση ασφαλειών καθώς  η τεχνολογία έχει εισέλθει στον κλάδο. Ακόμα ίσως να δείχνει τον δρόμο για την ισχυρή ανάγκη φυσικής παρουσίας  προκειμένου να προωθηθεί το ασφαλιστικό προϊόν. Και πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί το νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης το οποίο στηρίζεται στην πλήρη τεχνολογική οργάνωση της παραγωγής. Τα ερωτήματα πολλά και σε συνάφεια με τα στοιχεία  που δείχνουν ότι παρά την πρόοδο που σημειώνεται για το κλείσιμο της ψαλίδας, οι κάτοικοι της ελληνικής, όπως και της ευρωπαϊκής υπαίθρου, παραμένουν ουραγοί στην ψηφιακή ανάπτυξη.

Για την ακρίβεια, 9 στους 10 κατοίκους των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας είναι – σχεδόν – ψηφιακά αναλφάβητοι, αφού μόλις το 11% διαθέτει προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες. Πρακτικά, μόλις 1 στους 10 κατοίκους αγροτικών περιοχών στην Ελλάδα έχει σήμερα digital skills, που απαιτούνται για την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει το παγκόσμιο Διαδίκτυο.

Πρόκειται για την τέταρτη χειρότερη επίδοση πανευρωπαϊκά, με την ψαλίδα που χωρίζει τη χώρα μας από τις άλλες ευρωπαϊκές αγορές σε αυτόν τον κρίσιμο δείκτη να είναι μεγάλη. Η Ολλανδία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα, καθώς σχεδόν οι μισοί κάτοικοι σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές (το 46%) έχουν προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες. Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά συγκεντρώνουν η Ισλανδία και η Φινλανδία, όπου σχεδόν το 41% του πληθυσμού της υπαίθρου έχει προηγμένα digital skills.

Στον αντίποδα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Eurostat, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Βόρεια Μακεδονία και η Ελλάδα είναι οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά κατοίκων της υπαίθρου με προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες (από 3% έως 5% των πολιτών σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Βόρεια Μακεδονία διαθέτουν προηγμένα digital skills).

Η εικόνα στις πόλεις

Εμφανώς καλύτερη είναι η θέση της Ελλάδας, όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στις πόλεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας έχουν τις βασικές και πάνω ψηφιακές δεξιότητες σε ποσοστό 26,3%, ενώ στις επαρχιακές πόλεις το αντίστοιχο ποσοστό είναι της τάξης του 25%.

Μπορεί η Ελλάδα να είναι ουραγός της Ε.Ε. με τις επιδόσεις της, ωστόσο, στο σύνολο της, η Ευρώπη δεν έχει και πολλούς λόγους να επιχαίρει για το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού της υπαίθρου. Το 2021, λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο (26%) του πληθυσμού της Ε.Ε., ηλικίας 16-74 ετών, διέθετε πάνω από τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Μεγαλύτερο μερίδιο καταγράφηκε για τους ανθρώπους που κατοικούσαν σε αστικά κέντρα (33%), ενώ μικρότερο ποσοστό των ανθρώπων, που ζουν σε πόλεις και προάστια (24%) και σε αγροτικές περιοχές (20%), διαθέτει προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες.

Σε 26 από τις 27 χώρες της Ε.Ε., το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με πάνω από τις βασικές συνολικές ψηφιακές δεξιότητες καταγράφηκε για όσους ζουν σε πόλεις. Η Μάλτα ήταν η μόνη χώρα, που κατέγραψε υψηλότερο μερίδιο κατοίκων με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες σε πόλεις και προάστια αντί για τα αστικά κέντρα.

Να σημειωθεί ότι ο συνολικός δείκτης ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ένας σύνθετος δείκτης, που βασίζεται σε πέντε τύπους δεξιοτήτων: δεξιότητες παιδείας πληροφοριών και δεδομένων, δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, δεξιότητες δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, δεξιότητες ασφάλειας και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics