ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ο ΆΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ», ιδρύθηκε την 30 Απριλίου 1988, με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ και διέπεται από τον Ν. 1712/1987, περί επαγγελματικών οργανώσεων και τις σχετικές τροποποιήσεις του νόμου αυτού.

Διεύθυνση: Κοβεδάρων 10, 501 31 Κοζάνη 
Επικοινωνία: Τηλ.: (24610) 39453 – Fax: (24610) 25688 
E-mail: [email protected]

 

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ», ιδρύθηκε την 30 Απριλίου 1988, με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ και διέπεται από τον Ν. 1712/1987, περί επαγγελματικών οργανώσεων και τις σχετικές τροποποιήσεις του νόμου αυτού. ΔΕΝ ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα.

ΣΚΟΠΟΙ:
• Σκοποί της οργάνωσης είναι η διαφύλαξη η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της.
• Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου για την προσφορότερη και συλλογική διεκδίκηση της επίλυσης αυτών.
• Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη, και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στων κλάδο των Ασφαλιστικών Πρακτόρων της περιοχής ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
• Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών-επαγγελματικών και ασφαλιστικών τους συμφερόντων.
• Ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών.
• Και τέλος την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της Ελευθερίας και της Ειρήνης.

ΜΕΛΗ
Με την τροποποίηση του καταστατικού θα μετονομασθεί ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και μέλη του θα μπορούν να είναι οι ασκούντες το επάγγελμα του ασφαλιστικού πράκτορα, μεσίτη ασφαλίσεων και Ασφαλιστικοί σύμβουλοι που εργάζονται στους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας-ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του είναι Πενταμελές και εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια.
Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη την 10 Σεπ. 2009 έως 10 Σεπ. 2011 είναι:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καραποναρλίδης Ιωάννης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακουμιανάκης Δημήτριος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καντζιούρη-Μαστρανέστη Θεοδώρα
ΤΑΜΙΑΣ: Δεληγιαννίδου Παρθένα
ΜΕΛΟΣ: Σαραφίδης Αντώνιος

Λόγω οικονομικής αδυναμίας η διεύθυνση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ είναι το γραφείο του προέδρου Ν. Χαλκιά 7 Τ.Κ 50100 τηλέφωνα και FAX. 24610-40520 και 40160, e-mail:[email protected] ΚΟΖΑΝΗ, και το κινητό τηλέφωνο του προέδρου είναι: 6977467174.

Το Δ.Σ. παρακολουθεί από κοντά τα προβλήματα της Ασφαλιστικής Αγοράς και ενημερώνει τα μέλη του όπως και τους Ασφαλισμένους από τα τοπικά Μ.Μ.Ε και είναι δίπλα στα προβλήματα που έχει ο καθένας χωριστά για να τον συμβουλεύσει.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics