Στ. Μέξας: Το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στηρίζεται στην ενεργοποίηση των επαγγελματιών και την προβολή του κλάδου

Συν. στον Γιάννη Βερμισσώ

Εκφράζει σιγουριά για το μέλλον της επαγγελματικής διαμεσολάβησης, καταγράφει τις παραμέτρους που φέρνουν την επιτυχία και στις οποίες οφείλουν να δώσουν βάρος όλοι οι συντελεστές του κλάδου ενώ ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και Α Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας ο κ. Στ. Μέξας δίνει βάρος στην αναβάθμιση του επαγγέλματος και απευθύνει πρόσκληση σε νέους ανθρώπους να εισέλθουν στον κλάδο κάτι για το οποίο ζητά την στήριξη, τη συνδρομή και την συνεργασία όλων των αρμοδίων.

1. Πως βλέπετε το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης;

ΣΜ: Διαγράφεται ευοίωνο και με υψηλές προσδοκίες. Ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι τουριστικές οι προοπτικές είναι ακόμα πιο ελπιδοφόρες για τον κλάδο καθώς σε αυτές αρχίζει να γίνεται περισσότερο αντιληπτό από επιχειρήσεις και πολίτες το πόσο χρήσιμη είναι η ασφάλιση περιουσίας και η αστικής επαγγελματικής ευθύνης. Ταυτόχρονα και η Υγεία δείχνει να κερδίζει υψηλότερη από το παρελθόν θέση στην καθημερινότητα. Με αυτά τα δεδομένα πιστεύω ότι έχουμε σημαντικό έργο μπροστά μας.

2. Πως μπορεί να έλθει η αύξηση των εργασιών ενός επαγγελματία.

ΣΜ: Αυτό που χρειάζεται είναι αρχικώς να αυξηθεί η δραστηριότητα κάθε επαγγελματία και επιπρόσθετα να χρησιμοποιηθεί και να  αξιοποιηθεί όλη η τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί και παρέχεται από τις εταιρείες στα γραφεία. Και φυσικά να ενσωματωθεί η διαρκής εκπαίδευση στην καθημερινότητα κάθε επαγγελματία. Μην παραβλέπουμε ότι όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια έδωσαν πολλά και συμπυκνωμένα εφόδια στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση τα οποία όλοι οφείλουμε να τα αφομοιώσουμε, να εξοικειωθούμε και να τα εμπλουτίζουμε προς όφελός μας.

3. Ποια είναι η άποψή σας για την εκπροσώπηση του κλάδου σήμερα και ποια η πρότασή σας για το μέλλον.

ΣΜ: Τα επιμελητήρια θα συνεχίσουν να στηρίζουν και να βοηθούν τον κλάδο καθώς οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι μέλη τους. Είναι ουσιαστική η θεσμική παρουσία στο πλευρό των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Τα Επιμελητήρια μπορούν να συντελέσουν στην επιμόρφωση, στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, την ενημέρωση σε όλο το φάσμα εργασιών  της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Γενικότερα πιστεύω ότι θα πρέπει να εξελιχθεί η συζήτηση σχετικά με την περαιτέρω συσπείρωση του κλάδου την ενιαία παρουσία του.

4 Τι προτείνετε στις ασφαλιστικές εταιρείες σχετικά με τον κλάδο και την διευκόλυνση των εργασιών του.

ΣΜ: Να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εφαρμογή ιντερνετικών διαδικασιών σε όλο το φάσμα εργασιών ώστε να επιτευχθεί αμεσότητα και ταχύτητα που θα διευκολύνει τις εργασία μας και θα αποδεικνύει σε κάθε ασφαλισμένο το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχεται από την ιδιωτική ασφάλιση.

5. Μια ελεύθερη σκέψη σας, ένα όραμα μια προοπτική για τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

ΣΜ: Να γίνει μεγαλύτερη προβολή του κλάδου ως επαγγελματική προοπτική. Να εισέλθουν νέοι και να προσφέρουν την υπεραξία τους. Να δοθεί η ξεκάθαρη εικόνα ότι η εργασία μας υπόσχεται ένα λαμπρό  επαγγελματικό μέλλον στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει κάθε νέος γνωρίζοντας ότι θα έχει σημαντική εξέλιξη με πολλά οφέλη.

6. Πως ασκείται το επάγγελμα στην ευρύτερη νησιωτική περιοχή σας (δυσκολίες, ιδιαιτερότητες, πλεονεκτήματα κ.λπ.)

ΣΜ: Στην περιφέρεια η προσωπική επαφή είναι το κυρίαρχο στοιχείο.  Επάνω σε αυτή την βάση λειτουργεί ο κλάδος καθώς οι κοινωνίες είναι κλειστές οπότε η ενημέρωση, η εξυπηρέτηση, η συμβουλή αναπτύσσονται σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης που καλλιεργείται και συντηρείται μεταξύ επαγγελματιών και ασφαλισμένων.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics