Στη μάχη της “διανομής” κερδίζουν τα ελεύθερα δίκτυα & οι τράπεζες ενώ χάνει το agency

Αλλάζει χέρια η παραγωγή ασφαλίστρων με τα κανάλια διανομής να δίνουν την δική τους μάχη. Οι ανεξάρτητοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι τράπεζες έχουν ανοδικές τάσεις το direct παραμένει σταθερό χαμηλά. Αυτό δείχνει έρευνα της ΕΑΕΕ από την οποία προκύπτει επίσης ότι οι ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας το 2018 κατέγραψαν αύξηση 1,3% με παραγωγή ασφαλίστρων 2,15 δισ. ενώ επίσης αύξηση +3,6% σημείωσε και η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών αγγίζοντας 2,2 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα σύμφωνα με την έρευνα (ΔΕΙΤΕ) στις ατομικές ασφαλίσεις, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας και η συνεργασία με τις τράπεζες είναι τα δύο κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο.

Σε σχέση με το παρελθόν, το 2018 η αναλογία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αποκλειστικής συνεργασίας μειώθηκε ενώ αυξήθηκε το αντίστοιχο μέγεθος της συνεργασίας με τράπεζες.
Στις ομαδικές ασφαλίσεις, ο κύριος όγκος εργασιών προέρχεται από τις άμεσες πωλήσεις και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας. Σε σχέση με το 2017, αυξήθηκε η αναλογία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μη αποκλειστικής συνεργασίας ενώ μειώθηκε αυτή της συνεργασίας με τράπεζες.

Από την έρευνα της ΕΑΕΕ για τις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας προέκυψε ότι από την παραγωγή  σε ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, ποσό 1,53 δισ. € αφορούσε σε ατομικές ασφαλίσεις και 539 εκατ. € σε ομαδικές ασφαλίσεις. Στις ατομικές ασφαλίσεις, αυξημένο καταγράφεται το μερίδιο συμμετοχής των νοσοκομειακών ασφαλίσεων και των ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2017.  Στις ομαδικές ασφαλίσεις, μειώθηκε η αναλογία των ασφαλίσεων δανειοληπτών και των ασφαλίσεων εργαζομένων ενώ αυξήθηκε η αναλογία των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν το 1,40 δισ. €, εκ των οποίων 992 εκατ. € αντιστοιχούσαν σε ατομικές ασφαλίσεις και 405 εκατ. € σε ομαδικές ασφαλίσεις. Στις ατομικές ασφαλίσεις αυξήθηκε η αναλογία των πληρωθεισών αποζημιώσεων για τις ασφαλίσεις Υγείας ενώ αντίθετα μειώθηκε η συμμετοχή των ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις. Στις ομαδικές ασφαλίσεις η αναλογία των πληρωθεισών αποζημιώσεων μειώθηκε στις ασφαλίσεις δανειοληπτών και εργαζομένων ενώ αυξήθηκε στα συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Δείτε την οικονομική μελέτη πατώντας εδώ

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics