Στην Αλεξανδρούπολη το Ε.Ε.Α. ενημερώνει την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Εκτενή ενημέρωση για επίκαιρα θέματα που απασχολούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, τις προοπτικές του κλάδου, τις ευκαιρίες που ανοίγονται και πολλά ακόμα ειδικά και γενικότερα ζητήματα που αφορούν το επάγγελμα θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Έβρου και την συνδρομή των τοπικών Σωματείων του κλάδου στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης.

Στο πλαίσιο αυτό μεταβαίνουν εκεί ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου, ο γενικός γραμματέας και πρόεδρος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης κ. Δ. Γαβαλάκης και ο Οικονομικός Επόπτης κ. Παν. Παντελής.

Η Ημερίδα που έχει οργανωθεί εντάσσεται στην προοπτική στενότερης συνεργασίας των εκλεγμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια της χώρας και την υλοποίηση των όσων είχαν καθοριστεί στην 1η Εθνική Συνδιάσκεψη για τη διαμόρφωση ισχυρών δεσμών και κοινών πολιτικών και ενεργειών μεταξύ των δυνάμεων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στην εκδήλωση θα αναλυθούν, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις στη νομοθεσία, οι νέες υποχρεώσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών όπως προκύπτουν από την IDD, οι διαδικασίες οργάνωσης του επαγγέλματος και των ασφαλιστικών γραφείων καθώς και το φορολογικό περιβάλλον και τις υποχρεώσεις που διαμορφώνονται για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, θέμα ειδικό στο οποίο θα συμβάλλει ο κ. Παντελής. Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις παροχής τεχνογνωσίας που αναπτύσσει το Ε.Ε.Α.  σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της χώρας και τα τοπικά Σωματεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Έβρου, (3ος Όροφος) και θα ξεκινήσει στις 10:30.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics