Στην ΑΣΠΙΣ & άλλες 4 ασφαλιστικές εκκαθαριστής η «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)

H «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» αναλαμβάνει την εκκαθάριση της Ασπίς Πρόνοια (Ζωής και Γενικών) και 4 ακόμα ασφαλιστικών εταιρειών σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΤτΕ, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

H «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» αναλαμβάνει την εκκαθάριση της Ασπίς Πρόνοια (Ζωής και Γενικών) και 4 ακόμα ασφαλιστικών εταιρειών σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΤτΕ, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Παράλληλα  η «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ  αναλαμβάνει και σε άλλες.

Στο ΦΕΚ αναφέρεται ότι : «διορίζει την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» ως ασφαλιστικό εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση», με αμοιβή ποσού….). Επίσης στο ΦΕΚ ορίζεται ότι η ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ διορίζεται εκκαθαριστής και:

1. στην «LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

2. στην «ΑΜΥΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ».

3. στην εταιρεία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ».

4. στην «COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Τo κείμενο του ΦΕΚ έχει ως εξής:

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics