Στην τελική ευθεία η «ευκαιρία» για συμπλήρωση ωρών εκπαίδευσης, σπεύδουν να προλάβουν όσοι έχουν κενά

Η σημαντική δυνατότητα που δόθηκε στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση να συμπληρώσει τις απαιτούμενες από τον νόμο ώρες εκπαίδευσης εξαντλείται στο τέλος του μήνα, γι΄αυτό και όσες περιπτώσεις έχουν την συγκεκριμένη ανάγκη θα πρέπει να σπεύσουν να τακτοποιήσουν κάθε εκκρεμότητα.

Η συνεργασία με το ΕΙΑΣ την οποία και διασφάλισε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών εξελίσσεται, έχει αξιοποιηθεί ήδη από πολλές περιπτώσεις, και παρέχει την μεγάλη ευκαιρία σε κάθε επαγγελματία να καλύψει τις υποχρεώσεις του και να μπορέσει να ασκήσει το επάγγελμα με όλες τις προδιαγραφές. Η σημασία της «νομοπροσαρμογής» του κλάδου αποτελεί εχέγγυο για την συνέχειά του και την ανάπτυξή του, γι΄αυτό και είναι ουσιαστικό τα μέλη του να είναι συντεταγμένα σε αυτή την κατεύθυνση.

Η φετινή δυνατότητα που δόθηκε στον κλάδο να μπορεί έως και το τέλος του Ιουνίου να εξελίσσονται σεμινάρια στοχευμένα προκειμένου οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές να καλύψουν κάθε έλλειμμα ωρών στην επαναπιστοποίησή τους σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες που εξελίσσονται, συντελούν στην δημιουργία ισχυρής υποδομής για μια καλύτερη συνέχεια και ένα επόμενο άλμα ποιοτικό και ποσοτικό της ασφαλιστικής αγοράς και του κάθε επαγγελματία.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics