Στήριξη σε όσους πτωχεύουν

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών αναλαμβάνει μια σημαντική πρωτοβουλία σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για την επιχειρηματική Κοινότητα και για την Κοινωνία στο σύνολο της

 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών αναλαμβάνει μια σημαντική πρωτοβουλία σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για την επιχειρηματική Κοινότητα και για την Κοινωνία στο σύνολο της.

Το Ε.Ε.Α. πιστεύει ακράδαντα ότι:

  1. η Πτώχευση αποτελεί μια φυσική παράμετρο στην λειτουργία του επιχειρείν
  2. ο Πτωχευτικός Κώδικας αποτελεί εργαλείο Ανάπτυξης μιας Οικονομίας και όχι εργαλείο εκκαθάρισης επιχειρήσεων
  3. η αποτελεσματικότητα του Πτωχευτικού Κώδικα στην Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως περιορισμένη
  4. η μεγάλη πλειοψηφία των πτωχεύσεων αποτελούν «έντιμες» πτωχεύσεις, αποκλειστικά οφειλόμενες στους κανόνες του επιχειρείν
  5. ο επιχειρηματίας που πτωχεύει έντιμα πρέπει να λαμβάνει άμεσα Δεύτερη Ευκαιρία
  6. χρειάζεται άμεσα επανακαθορισμός των παραμέτρων λειτουργίας της Πτωχευτικής διαδικασίας

Για τους λόγους αυτούς το Ε.Ε.Α. αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την αλλαγή του Πτωχευτικού Κώδικα, για την βελτίωση των Πτωχευτικών διαδικασιών και για την άμεση εφαρμογή της Δεύτερης Ευκαιρίας στους πτωχεύσαντες επιχειρηματίες που έπεσαν έξω χωρίς δόλο, στους έντιμους πτωχεύσαντες.

Βασικά ερωτήματα που θα απαντηθούν από την πρωτοβουλία είναι τα ακόλουθα:

  1. πότε και πώς πρέπει να καθίσταται αφερέγγυα μια επιχείρηση
  2. είναι εύλογος και παραγωγικός ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης μιας πτώχευσης.
  3. Πώς μπορεί να συντομευτεί ο χρόνος της Πτώχευσης αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει σήμερα η Πολιτεία
  4. χρειάζεται η Δεύτερη Ευκαιρία στους έντιμους πτωχεύσαντες και αν ναι με τι όρους και προϋποθέσεις

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Ε.Ε.Α. εμπειρογνώμονες (νομικοί, οικονομολόγοι κλπ) και άνθρωποι της αγοράς θα συνεργαστούν, θα συλλέξουν πληροφορίες, καλές πρακτικές και προτάσεις από την Ελλάδα και από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εντοπίσουν τις απαραίτητες αλλαγές στο Πτωχευτικό Δίκαιο ώστε αυτό να καταστεί πραγματικό εργαλείο Ανάπτυξης της Οικονομίας.

Στόχος της πρωτοβουλίας του Ε.Ε.Α. είναι η κατάθεση μιας τελικής πρότασης προς την Πολιτική Ηγεσία σε διάστημα τριών μηνών, μιας πρότασης που θα περιλαμβάνει την άποψη ολόκληρης της επιχειρηματικής Κοινότητας για το Πτωχευτικό Δίκαιο.

Το Ε.Ε.Α. θα ηγηθεί στην συνέχεια προσπάθεια σχετικής ενημέρωσης της Κοινής Γνώμης και προσπάθεια απενεχοποίησης της επιχειρηματικότητας στο ευαίσθητο ζήτημα της Πτώχευσης.

Το Ε.Ε.Α. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εισφέρει στην κοινή προσπάθεια καταθέτοντας τις απόψεις του και τις εμπειρίες του σχετικά με την Πτωχευτική διαδικασία. Ήδη έχει συσταθεί Συντονιστική Ομάδα Δράσης που θα έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης του έργου.

 

ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Α.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics