Στις 20 Νοεμβρίου το 8ο ετήσιο συνέδριο της EIOPA

Στο συνέδριο, που θα φιλοξενήσει η Φρανκφούρτη, θα συζητηθούν τα πιο σημαντικά ζητήματα του ευρωπαϊκού αντασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού κλάδου. Θέμα του Συνεδρίου: "Ασφάλιση & Συντάξεις - Εξασφαλίζοντας το μέλλον" . Οι βασικές παρουσιάσεις...

Στο συνέδριο, που θα φιλοξενήσει η πόλη της Φρανκφούρτης, θα συζητηθούν τα πιο σημαντικά ζητήματα του ευρωπαϊκού αντασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού κλάδου. Θέμα του Συνεδρίου: "Ασφάλιση & Συντάξεις – Εξασφαλίζοντας το μέλλον" .  Οι βασικές παρουσιάσεις – ομιλίες του συνδρίου θα αφορούν στα θέματα και στις προκλήσεις του κανονιστικού πλαισίου και της εποπτείας, επιπλέον θα λάβουν χώρα και οι εξής άλλες συνδρίες: 

  • Εποπτεία στις διασυνοριακές επιχειρήσεις: Έχουμε εμπεδωθεί τα "μαθήματα" της κρίσης;
  • Ασφάλιση, Συντάξεις & βιώσιμη Χρηματοδότηση: Μία μακροχρόνια σχέση 
  • Κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο & Ασφάλιση στον κυβερνοχώρο: Νέος κίνδυνος ή νέα ευκαιρία 

Η Τετάρτη 17η Οκωβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές στο συνέδριο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και το πρόγραμμα πατήστε εδώ
 
 

 

 

 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics