Στις ασθένειες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η επαγγελματική εξουθένωση («burn out»)

Για πρώτη φορά η επαγγελματική εξουθένωση («burn out») κατατάσσεται στις ασθένειες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η εργασιακή εξουθένωση ή «burn out», εντάσσεται πλέον στη διεθνή κατάταξη των ασθενειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ). Ο κατάλογος καταρτίστηκε από τον Π.Ο.Υ, βασίζεται στα συμπεράσματα ειδικών της υγείας σε όλο τον κόσμο και υιοθετήθηκε από τα κράτη-μέλη, που συνεδριάζουν από τις 20 έως τις 28 Μαΐου στη Γενεύη, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας.

Το «burn out» χαρακτηρίζεται από τρία στοιχεία:

  • αίσθημα εξάντλησης
  • κυνισμού ή αρνητικά συναισθήματα σε σχέση με τη δουλειά
  • «μειωμένη επαγγελματική αποδοτικότητα».

 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics