Στο προσκήνιο και πάλι η απαγόρευση του καπνίσματος

Με αφορμή στοιχεία που δείχνουν ότι η Ελλάδα, παρά τη νομοθεσία κατά του καπνίσματος, παραμένει η πρώτη χώρα στην Ευρώπη στην οποία οι πολίτες της εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα, το υπουργείο Υγείας ετοιμάζει νέο σαφάρι κατά του καπνίσματος που σημαίνει ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.  

Επισημαίνουμε την σκληρή κόντρα που υπήρξε μεταξύ των οργανώσεων των κλάδων υγειονομικού ενδιαφέροντος με το υπουργείο Υγείας για την εφαρμογή της νομοθεσίας η οποία κατά την άποψη των εστιατόρων υπονόμευε την προσέλευση πελατών.   Όπως αναφέρει το υπουργείο, σύμφωνα με στοιχεία του τελευταίου ευρωβαρομέτρου το ποσοστό έκθεσης σε καπνό στους χώρους εστίασης και στα κέντρα διασκέδασης ανέρχεται στο 71%. Αυτό αποτελεί και το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Για να μειώσει το ποσοστό αυτό το υπουργείο με εγκύκλιό του (Αριθ. πρωτ.: ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ. 18283/11.2.2013) καλεί τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας να καταρτίσουν πρόγραμμα ελέγχων και επιβολής προστίμων στους παραβάτες του νομού κατά του καπνίσματος. Το υπουργείο αναφέρει ότι από τα στοιχεία τα οποία έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Υγείας από τους έλεγχους που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα δεν υπήρξαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.  

Η εντολή   Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο «για όλα τα παραπάνω και κατόπιν πολλών καταγγελιών που δέχεται το Υπουργείο Υγείας από πολίτες καθώς και σε εφαρμογή της νομοθεσίας κατά του καπνίσματος κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο να σας επισημάνουμε την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων στα υγειονομικά καταστήματα καθώς και σε όλους τους εργασιακούς χώρους.  Επιπρόσθετα σας υπενθυμίζεται ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ των ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις».  

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics